УРГАЦ ХУРААЛТЫН ЭЦСИЙН МЭДЭЭ 
2006 оны 1 сарын 5
    
сум
Yр тариа
төрлөөр
Төмс
Хүнсний
төрлөөр
Тэжээлийн
төрлөөр
  
Техник ургамал
бүгд
буудай
арвай
овьёос
хөх тариа
бусад
ногоо бүгд
байцаа
манжин
лууван
сонгино
сармис
өргөст хэмх
улаан лооль
тарвас
бусад
ургамал бүгд
ногоон тэжээл
О/наст
дарш
үнд/үрт
бусад
Бүгд
Ч/манжин
Т/ургамал
1
Алтай 
2,4
0,8
1,6
3,8
1,2
0,6
0,6
7,1
7,1
0
2
Булган
281,6
197,8
15,3
68,5
721,7
1045,7
338,5
81,1
126,9
94
83
39,4
282,8
0
0
3
Буянт
0
1833
3253
198
300
585
30
50
290
1800
0
1,8
1,8
4
Дарви 
54
54
9
2,7
1,5
1,2
0
0
5
Дөргөн  
0
15,3
0
0
0
6
Дуут 
0
0
0
0
7
Зэрэг
8,4
8,4
20,6
6,6
2,6
4
0
0
8
Манхан
9
9
20
13,5
0,5
6
4
2,9
0
0,1
211
181
0
30
0
9
Мянгад
0
207
260,2
12,5
19
16
5,2
5,9
15,5
12,3
153
20,8
0
0
10
Мөст
0
0
0
0
11
М-хайрхан
0
0
0
0
12
Үенч  
226,2
20,3
205,9
104,7
43,2
7,8
9,3
3,8
0,9
1,2
0,6
9,8
9,8
75
75
0
13
Ховд
0
3480
4274,1
150
522
1500
1,5
0,6
2100
750
750
0
14
Цэцэг
0
0
0
0
15
Чандмань 
31,5
31,5
81,5
20,5
19,7
0,8
0
0
16
Эрдэнэбүрэн 
0
236
150
10,5
37
26
3,5
8
65
80
80
0
17
Жаргалант
0
286
336
52,3
60,6
47,9
86,5
25
24,6
26,5
12,6
0
3,8
3,8
    
Дүн
613,1
218,9
54
15,3
324,9
0
7018,6
9406,7
770,1
1056,8
2314,8
219,5
30,9
179,4
377,4
4427,2
30,6
1123,1
256
837,1
30
0
0
5,6
0
5,6

 

УРГАЦЫН ЭЦСИЙН МЭДЭЭ
/Өрх,ХЭАА/
    
сум
Үр тариа
Төмс
Хүнсний ногоо
Тэжээлийн ургамал
бэлтгэсэн
Сүрэл
  
Техник ургамал
Бүгд
буудай
арвай
овьёос
хөх тариа
бусад
Бүгд
байцаа
манжин
лууван
сонгино
сармис
өргөст хэмх
улаан лооль
тарвас
бусад
Бүгд
ногоон тэжээл
О/наст
дарш
үнд/үрт
бусад
дарш
Бүгд
Ч/манжин
Т/ургамал
1
Алтай 
5,8
5,8
5,7
5,9
1,4
3,9
0,6
0
0
2
Булган
126
78
48
401
423,4
112,5
73,8
15,8
16,3
5,2
20,2
179,6
0
20
0
3
Буянт
7,5
7,5
865
1061,9
97
148
70,5
6,4
52
52
636
0
1,5
1,5
4
Дарви 
99
13,2
85,8
69,4
29,2
5,9
14,8
8,5
3,8
3,8
0
5
Дөргөн  
0
0
0
0
6
Дуут 
0
0
0
0
7
Зэрэг
10
10
28
9
4
5
0
0
8
Манхан
24
24
174
65
15
11
12
2
3
3
19
540
460
80
0
9
Мянгад
0
220
140
0,8
70
16
2
7,2
44
0
0
10
Мөст
0
16
0
0
0
11
М-хайрхан
0
1,5
0
0
0
12
Үенч  
155,5
36
119,5
141
35,7
8,9
22,3
0,4
0,6
3,5
65
65
0
13
Ховд
8,2
8,2
2945
2133
120
585
720
18
48
42
600
100
60
40
2,1
2,1
14
Цэцэг
0
0
0
0
15
Чандмань 
8,3
8,3
92,1
6,3
5,4
0,9
0
0
16
Эрдэнэбүрэн 
0
220
100
7
29,3
12,4
0,6
2,7
4
44
0
5
0
17
Жаргалант
0
179,8
119,5
22,3
18,1
26,5
6,8
5
10,5
30,3
0
0
    
Дүн
444,3
129,7
0
13,2
301,4
0
5358,5
4128,9
390,8
985,6
883,6
50,7
0
117,9
138,9
1557,9
3,5
708,8
588,8
120
0
0
0
5
20
3,6
0
3,6

 

БЭЛТГЭСЭН БАЙГАЛИЙН ХАДЛАН,ГАР ТЭЖЭЭЛ
2006 оны 1 сарын 3
     
сум
Урьд оны
мөн үе гүйц
    
Бэлтгэсэн хадлан
төлөв
гүйц
   
%
Урьд оны 
мөн үе гүйц
      
Гар тэжээл
   
%
төлөв
гүйц
1
Алтай 
1120
1500
1500
100
115
150
130
86,66667
2
Булган
18200
21200
18000
84,90566
120
350
120
34,28571
3
Буянт
6350
6500
6840
105,2308
196
200
123
61,5
4
Дарви 
210
500
350
70
15
50
37
74
5
Дөргөн  
1470
1200
1450
120,8333
200
150
174
116
6
Дуут 
42
100
68
68
5
50
3
6
7
Зэрэг
2611,5
3500
3000
85,71429
178,5
250
89,5
35,8
8
Манхан
3600
4500
4560
101,3333
180
250
300
120
9
Мянгад
5800
5800
5800,8
100,0138
250
250
260,6
104,24
10
Мөст
180
150
95
63,33333
120
100
50
50
11
М-хайрхан
129
100
158,4
158,4
80
50
107,3
214,6
12
Үенч  
5750
5500
5650
102,7273
320
300
380
126,6667
13
Ховд
7100
6000
6000
100
350
300
300
100
14
Цэцэг
65
150
60
40
2,5
50
0
0
15
Чандмань 
780
1000
882
88,2
165
150
171
114
16
Эрдэнэбүрэн 
2650
2500
2550
102
210
200
200
100
17
Жаргалант
1560
1000
1575
157,5
20
150
20
13,33333
    
Дүн
57617,5
61200
58539,2
95,65229
2527
3000
2465,4
82,18
Ургац хураалтын эцсийн мэдээ /аймгйин дүнгээр/
2006 оны 1 сарын 5
үүнээс
       
ургамлын нэр төрөл
 
БҮГД
 
Компани, хоршоо, 
 
албан байгууллага
  
Иргэд, 
  
ХЭАА
А
1
2
3
Үр тариа бүгд
613,1
157,4
455,7
буудай
218,9
100,1
118,8
арвай
54
42
12
овъёос
15,3
15,3
0
хөх тариа
324,9
324,9
бог будаа
0
бусад
0
Төмс
7018,6
38,5
6980,1
Хүнсний ногоо бүгд
9406,7
110,5
9296,2
байцаа
770,1
60
710,1
манжин
1056,8
5,1
1051,7
лууван
2314,8
8,4
2306,4
сонгино
219,5
5,4
214,1
сармис
30,9
30,9
өргөст хэмх
179,4
4,2
175,2
улаан лооль
377,4
24,4
353
тарвас, гуатан 
4427,2
4427,2
бусад
30,6
3
27,6
Тэжээлийн ургамал бүгд
1123,1
1123,1
ногоон тэжээл
256
256
олон наст
837,1
837,1
даршны ургамал
30
30
Техникийн ургамал бүгд
5,6
3,8
1,8
чихрийн манжин
0
тосны ургамал
5,6
3,8
1,8

 

ГА-ЫН УРГАЦЫН МЭДЭЭ
/Талбай-га, ургац -тн/ 2006 оны 1 сарын 2
    
сум
        
Нийт дүн
Үүнээс
    
Үр тариа
Төмс
Хүнсний ногоо
Тэжээлийн ургамал
Техникийн ургамал
Хураасан
талбай
Хураан ав
сан ургац
Хураасан 
талбай
Хураасан
ургац
1га-ын 
ургац
Хураасан 
талбай
Хураасан
ургац
1га-ын 
ургац
Хураасан 
талбай
Хураасан
ургац
1га-ын 
ургац
Хураасан 
талбай
Хураасан
ургац
Хураасан 
талбай
Хураасан
ургац
1
Алтай 
13
14,5
3
2,4
8
2,5
3,8
15,2
0,5
1,2
24
7
7,1
2
Булган
436
2049
300
281,6
9,3866667
67,5
721,7
106,91852
68,5
1045,7
152,65693
3
Буянт
376
5087,8
141
1833
130
232
3253
140,21552
3
1,8
4
Дарви 
34,7
65,7
33
54
16,363636
1,2
9
75
0,5
2,7
54
5
Дөргөн  
5
15,3
5
15,3
30,6
6
Дуут 
0
0
7
Зэрэг
14
35,6
10
8,4
8,4
3
20,6
68,666667
1
6,6
66
8
Манхан
76
253,5
10
9
9
4
20
50
2
13,5
67,5
60
211
9
Мянгад
47
467,2
22
207
94,090909
25
260,2
104,08
10
Мөст
0
0
11
М-хайрхан
0
0
12
Үенч  
255,2
449,1
174
226,2
13
37,4
104,7
27,994652
17,5
43,2
24,685714
26,3
75
13
Ховд
759
8504,1
290
3480
120
319
4274,1
133,98433
150
750
0
0
14
Цэцэг
0
0
15
Чандмань 
38,3
133,5
20,6
31,5
15,291262
13,6
81,5
59,926471
4,1
20,5
50
16
Эрдэнэбүрэн 
67,4
466
27,4
236
86,131387
15
150
100
25
80
17
Жаргалант
134,15
625,8
31
37,7
286
75,862069
48,95
336
68,641471
2,5
14
3,8
    
Дүн
2255,75
18167,1
581,6
613,1
10,541609
652,3
7018,6
107,59773
734,05
9406,7
128,14795
270,8
1123,1
17
5,6

 

 

УРГАЦ ХУРААЛТЫН ЯВЦЫН МЭДЭЭ
2005 оны 10 сарын 03
    
сум
    
Хураасан ургац бүгд
   
Үр тариа бүгд
         
үүнээс:буудай
Төмс
Хүнсний ногоо бүгд
Тэжээлийн ургамал бүгд
ногоон
тэжээл
олон
наст
Тосны ургамал
Нийт талбай
Хураасан талбай
Хураасан ургац
Нийт талбай
Хураасан талбай
Хураасан ургац
Нийт талбай
Хураасан талбай
Хураасан ургац
Нийт талбай
Хураасан талбай
Хураасан ургац
Нийт талбай
Хураасан талбай
Хураасан ургац
Нийт талбай
Хураасан талбай
Хураасан ургац
Нийт талбай
Хураасан талбай
Хураасан ургац
1
Алтай 
13
12,5
14,5
3
3
2,4
1
1
0,8
2,5
2
3,8
0,5
0,5
1,2
7
7
7,1
7,1
2
Булган 
436
356
1226,4
300
250
248
194,9
170
164
67,5
55,5
438,4
68,5
50,5
540
3
Буянт
376
281
3006
0
141
98
1176
232
183
1830
3
4
Дарви 
34,7
34,7
21,7
33
33
10
1,2
1,2
9
0,5
0,5
2,7
0
5
Дөргөн  
5
3
15,3
0
5
3
15,3
0
6
Дуут 
0
0
0
0
0
0
7
Зэрэг
14
14
18,4
10
10
8,4
3
3
8,6
1
1
1,4
8
Манхан
76
75,5
247,5
10
10
9
4
3,5
20
2
2
13,5
60
60
205
205
9
Мянгад
47
33,5
417
0
22
17,5
192
25
16
225
0
10
Мөст
0
0
0
0
0
0
0
11
М-хайрхан
0
0
0
0
0
0
0
12
Үенч  
255,2
255,2
449,1
174
174
226,2
20,3
20,3
24,4
37,4
37,4
104,7
17,5
17,5
43,2
26,3
26,3
75
75
13
Ховд
759
620
6095
0
290
250
2750
319
230
2645
150
140
700
700
0
14
Цэцэг
0
0
0
0
0
0
0
15
Чандмань 
38,3
38,3
134
20,6
20,6
31,5
13,6
13,6
82
4,1
4,1
20,5
0
16
Эрдэнэбүрэн 
67,4
67,4
466
0
27,4
27,4
236
15
15
150
25
25
80
80
17
Жаргалант 
134,1
65
496
31
5
37,7
25
210
48,9
40
286
2,5
14
    
Дүн
2255,7
1856,1
12606,9
581,6
500,6
535,5
221,2
191,3
189,2
652,3
537,1
5242
734
560,1
5757,3
270,8
258,3
1060
17
0

 

Ургац хураалтын эцсийн мэдээ
/тн-оор/
2006 оны 1 сарын 5
    
сум
Хураасан ургац бүгд
   
Үр тариа бүгд
Төмс
Хүнсний ногоо бүгд
Тэжээлийн ургамал бүгд
Тосны ургамал
2003
2004
2005
%
2003
2004
2005
   
%
2003
2004
2005
    
%
2003
2004
2005
    
%
2003
2004
2005
   
%
2003
2004
2005
1
Алтай 
32,9
37,4
14,5
38,8
5,8
9
2,4
26,7
12,6
18
3,8
21,11
14,5
6,4
1,2
18,75
4
7,1
177,5
2
Булган 
1354
1348,6
2049
152
304
398
281,6
70,8
545
430
721,7
167,8
505
517
1046
202,3
3,6
3
Буянт
2143
3398,2
5087,8
150
5,5
0
760
1251
1833
146,5
1377
2147
3253
151,5
1,8
4
Дарви 
202,9
130,1
65,7
50,5
99
38,4
54
141
69,4
57,8
9
15,57
29,2
23,4
2,7
11,54
3,8
10,5
0
1,5
5
Дөргөн  
0
0
15,3
0
0
0
0
15,3
0
0
0
6
Дуут 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Зэрэг
38
43,2
35,6
82,4
10
5,5
8,4
153
28
28
20,6
73,57
0
9,7
6,6
68,04
0
8
Манхан
803
957
253,5
26,5
24
34
9
26,5
174
70
20
28,57
65
53
13,5
25,47
540
800
211
26,38
9
Мянгад
325,3
280
467,2
167
0
0
195,3
220
207
94,09
130
60
260,2
433,7
0
10
Мөст
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
М-хайрхан
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Үенч  
415,8
681,9
449,1
65,9
151,2
205,4
226,2
110
159
141,9
104,7
73,78
40,6
69,6
43,2
62,07
65
265
75
28,3
13
Ховд
4363
5006,6
8504,1
170
8
9,1
0
2520
3025
3480
115
1827
1620
4274
263,8
7,5
350
750
214,3
2,5
14
Цэцэг
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Чандмань 
128,3
118,8
133,5
112
8,3
3,2
31,5
 
101,1
107
81,5
76,17
18,9
8,6
20,5
238,4
0
16
Эрдэнэбүрэн 
330
340
466
137
0
0
220
225
236
104,9
100
85
150
176,5
10
30
80
266,7
17
Жаргалант
190,4
578,9
625,8
108
0
0
50,2
233,2
286
122,6
140,2
345,7
336
97,19
3,8
    
Дүн
10326
12921
18167,1
141
615,8
702,6
613,1
87,3
4834,6
5806,9
7019
120,9
4247
4946
9407
190,2
626
1460
1123
76,95
1,5
6,1
5,6

 

Хураасан ургац албан газраар
үр тариа
буудай
овёьос
арвай
төмс
х ногоо
наранцэцэг
сум
нэгжийн нэр
талбай
ху.тал
ургац
талбай
ху.тал
ургац
талбай
ху.тал
ургац
талбай
ху.тал
ургац
талбай
ху.тал
ургац
талбай
ху.тал
ургац
байц
ман
луу
сон
бусад
у/лоол
ө/хэмх
Булган
Мянган жаргалт
113
110,3
109,9
100
97,3
97,3
13
12,6
12,6
Булган
Булган арвай
3
2,8
2,7
3
2,8
2,7
Булган
10 жил i.II сургууль
2
1,5
20,9
4
3,2
45
18,7
4
5,9
3,9
0
9,4
3,1
Булган
Хөх тохой
3
2,8
2,8
3
2,8
2,8
0,2
0,2
2,1
0,4
0,4
4,4
1,3
1,1
0,9
1,1
үенч
Дөргөн
таван эрдэнэ
2
2
10
Чандмань
ижил алтай
0,5
0,5
0,8
Жаргалант 
Тунгалаг тос
3
3
1,8
Буянт
Арван улиас
0,1
0,1
3
1,8
1,8
61,1
40
1,6
1,5
3
15
Алтай
сургууль
1
1
1,7
Дарви
ХААИС
35
35
42
35
35
42
Аймгийн дүн
154
150,9
157,4
103
100,1
100
16
15,4
15,4
35
35
42
5,8
5,3
38,5
6,2
5,4
110,5
60
5,1
8,4
5,4
3
24,4
4,2
3
3
1,8

 

БЭЛТГЭСЭН БАЙГАЛИЙН ХАДЛАН,ГАР ТЭЖЭЭЛ
2006 оны 1 сарын 3
     
сум
Урьд оны
    
Бэлтгэсэн хадлан
Урьд оны 
      
Гар тэжээл
мөн үе гүйц
төлөв
гүйц
   
%
мөн үе гүйц
төлөв
гүйц
   
%
1
Алтай 
1120
1500
1500
100
115
150
130
86,667
2
Булган
18200
21200
18000
84,91
120
350
120
34,286
3
Буянт
6350
6500
6840
105,2
196
200
123
61,5
4
Дарви 
210
500
350
70
15
50
37
74
5
Дөргөн  
1470
1200
1450
120,8
200
150
174
116
6
Дуут 
42
100
68
68
5
50
3
6
7
Зэрэг
2611,5
3500
3000
85,71
178,5
250
89,5
35,8
8
Манхан
3600
4500
4560
101,3
180
250
300
120
9
Мянгад
5800
5800
5800,8
100
250
250
260,6
104,24
10
Мөст
180
150
95
63,33
120
100
50
50
11
М-хайрхан
129
100
158,4
158,4
80
50
107,3
214,6
12
Үенч  
5750
5500
5650
102,7
320
300
380
126,67
13
Ховд
7100
6000
6000
100
350
300
300
100
14
Цэцэг
65
150
60
40
2,5
50
0
0
15
Чандмань 
780
1000
882
88,2
165
150
171
114
16
Эрдэнэбүрэн 
2650
2500
2550
102
210
200
200
100
17
Жаргалант
1560
1000
1575
157,5
20
150
20
13,333
    
Дүн
57617,5
61200
58539,2
95,65
2527
3000
2465,4
82,18

 

Ургац хураалтын эцсийн мэдээ
/аймгийн дүнгээр/ургац-тн
2005 оны 11 сарын 15
үүнээс
           
Ургац  нэр төрлөөр
Мөрийн
  
БҮГД
 
Компани, хоршоо, 
        
Иргэд, 
дугаар
 
албан байгууллага
        
ХЭАА
А
Б
1
2
3
Үр тариа бүгд
1
613,1
157,4
455,7
буудай
2
218,9
100,1
118,8
арвай
3
54
42
12
овъёос
4
15,3
15,3
0
хөх тариа
5
324,9
324,9
бог будаа
6
0
бусад
7
0
Төмс
8
7018,6
38,5
6980,1
Хүнсний ногоо бүгд
9
9406,7
110,5
9296,2
байцаа
10
770,1
60
710,1
манжин
11
1056,8
5,1
1051,7
лууван
12
2314,8
8,4
2306,4
сонгино
13
219,5
5,4
214,1
сармис
14
30,9
30,9
өргөст хэмх
15
179,4
4,2
175,2
улаан лооль
16
377,4
24,4
353
тарвас, гуатан 
17
4427,2
4427,2
бусад
18
30,6
3
27,6
Тэжээлийн ургамал бүгд
19
1123,1
1123,1
ногоон тэжээл
20
256
256
олон наст
21
837,1
837,1
даршны ургамал
22
30
30
үндсэн үрт
23
бусад
24
Бэлтгэсэн дарш
25
Бэлтгэсэн сүрэл
26
Техникийн ургамал бүгд
27
5,6
3,8
1,8
чихрийн манжин
28
0
тосны ургамал
29
5,6
3,8
1,8