Гаалийн статистик
мэдээ
2006  оны 1   сарын 5   өдөр
Хэм
нэгжийн
     
Бүгд үнэ
Импортоор орж ирсэн
жих
тоо
дундаж
мянган
үнэ. 
бүтээгдхүүн
нэгж
үнэ.дол
доллар
сая.төг
1
Бензин
тн
13214,2
407
5378179,4
6507,597074
2
Дизелийн түлш
тн
1329,1
490
651259
788,02339
3
Цемент
тн
1585,4
0,87
1379,298
1,66895058
4
Бэлтэц
тн
300
2,17
651
0,78771
5
Ус цэвэршүүлэгч
ш
1
132,17
132,17
0,1599257
6
Компресс
ш
1
1386
1386
1,67706
7
Мотоцикль
ш
20
380
7600
9,196
8
Улаан тоосго
мян.ш
137,1
0,04
5,484
0,00663564
9
Самосвалл
ш
1
6165
6165
7,45965
10
Камаз
ш
2
4000
8000
9,68
11
Автомашин
ш
2
1500
3000
3,63
12
Өргөх кран
ш
1
3700
3700
4,477
13
Бага оврын трактор
ш
1
1110
1110
1,3431
14
Арматур
тн
230,3
0,46
105,938
0,12818498
15
Ваакум цонх
ш
45
65
2925
3,53925
16
Зуурмагийн машин
ш
1
352,32
352,32
0,4263072
17
Хар цаас
м2
2869
0,19
545,11
0,6595831
18
Цонхны хүрээ
м2
1500
18,14
27210
32,9241
19
Бэсрэг алим
тн
60
0,09
5,4
0,006534
20
Плета
тн
32
0,21
6,72
0,0081312
21
Замаска
кг
400
0,26
104
0,12584
22
Хулдаас
м2
1600
2,25
3600
4,356
23
Трубо
тн
2130
0,65
1384,5
1,675245
24
Хуванцар хоолой
тн
850
2,09
1776,5
2,149565
25
Төмөр утас
тн
2,3
0,62
1,426
0,00172546
26
Чулуу хавтан
тн
6
0,2
1,2
0,001452
27
Радитор
м2
900
1,91
1719
2,07999
28
Төмөр хоолой
тн
27
0,41
11,07
0,0133947
29
Нунтаг гипс
тн
4,5
0,24
1,08
0,0013068
30
Усан трубин
ш
3
8000
24000
29,04
31
Генератор
ш
3
13
39
0,04719
32
Усан халаалтын тогоо
ш
3
390,5
1171,5
1,417515
33
Хавтгай лист
тн
30
0,53
15,9
0,019239
34
Ган арматур
тн
18,7
0,62
11,594
0,01402874
35
Банз
м2
3
304,87
914,61
1,1066781
36
Бөглөө
ш
20000
12,98
259600
314,116
37
Хими цэвэрлэгч
ш
1
1220
1220
1,4762
38
Хөөсөнцөр хавтан
м2
100
1,27
127
0,15367
39
Катанка
тн
12
0,5
6
7,26
40
Хар тос
тн
600
0,224
134,4
0,162624
41
Гивсэн хавтан
м2
1500
0,158
237
0,28677
42
Авто ачигч
ш
1
6000
6000
7,26
43
Цахилгааны хөнгөн утас
тн
115
1,79
205,85
0,2490785
44
Хавтан
м2
400
3,59
1436
1,73756
45
Газ хий 
м3
5,2
238,5
1240,2
1,500642
46
Төмөр хашаа
м2
1,1
2
2,2
0,002662
47
Цонхны шил
м2
475
2,21
1049,75
1,2701975
48
Боллан
ш
1
1650
1650
1,9965
49
Цахилгааны хонх
ш
5
200
1000
1,21
50
Хаалга
ш
5
80,55
402,75
0,4873275
51
Тоосго
ш
20000
0,05
1000
1,21
52
Суулгац
ш
30460
0,16
4873,6
5,897056
     
Дүн
6408653,97
7754,471304
Экспортод гарсан бүтээгдхүүн
1
Хаягдал төмөр
тн
589,6
0,08
47,168
0,05707328
2
Адууны шир
ш
2000
18
36000
43,56
3
Алтай хивс
м2
12540
13,9
174306
210,91026
4
Тэмээний ноос
тн
8
8
64
0,07744
Загас
тн
35
0,28
9,8
0,011858
Хонины ноос
тн
35
1,2
42
0,05082
    
Дүн
210468,968
254,6674513
Тайлбар: долларын  ханш 1210 тооцсон болно