Гаалийн статистик мэдээ 2006  оны 1   сарын 5   өдөр
Хэм нэгжийн       Бүгд үнэ
Импортоор орж ирсэн жих тоо дундаж мянган үнэ. 
бүтээгдхүүн нэгж үнэ.дол доллар сая.төг
1 Бензин тн 13214,2 407 5378179,4 6507,597074
2 Дизелийн түлш тн 1329,1 490 651259 788,02339
3 Цемент тн 1585,4 0,87 1379,298 1,66895058
4 Бэлтэц тн 300 2,17 651 0,78771
5 Ус цэвэршүүлэгч ш 1 132,17 132,17 0,1599257
6 Компресс ш 1 1386 1386 1,67706
7 Мотоцикль ш 20 380 7600 9,196
8 Улаан тоосго мян.ш 137,1 0,04 5,484 0,00663564
9 Самосвалл ш 1 6165 6165 7,45965
10 Камаз ш 2 4000 8000 9,68
11 Автомашин ш 2 1500 3000 3,63
12 Өргөх кран ш 1 3700 3700 4,477
13 Бага оврын трактор ш 1 1110 1110 1,3431
14 Арматур тн 230,3 0,46 105,938 0,12818498
15 Ваакум цонх ш 45 65 2925 3,53925
16 Зуурмагийн машин ш 1 352,32 352,32 0,4263072
17 Хар цаас м2 2869 0,19 545,11 0,6595831
18 Цонхны хүрээ м2 1500 18,14 27210 32,9241
19 Бэсрэг алим тн 60 0,09 5,4 0,006534
20 Плета тн 32 0,21 6,72 0,0081312
21 Замаска кг 400 0,26 104 0,12584
22 Хулдаас м2 1600 2,25 3600 4,356
23 Трубо тн 2130 0,65 1384,5 1,675245
24 Хуванцар хоолой тн 850 2,09 1776,5 2,149565
25 Төмөр утас тн 2,3 0,62 1,426 0,00172546
26 Чулуу хавтан тн 6 0,2 1,2 0,001452
27 Радитор м2 900 1,91 1719 2,07999
28 Төмөр хоолой тн 27 0,41 11,07 0,0133947
29 Нунтаг гипс тн 4,5 0,24 1,08 0,0013068
30 Усан трубин ш 3 8000 24000 29,04
31 Генератор ш 3 13 39 0,04719
32 Усан халаалтын тогоо ш 3 390,5 1171,5 1,417515
33 Хавтгай лист тн 30 0,53 15,9 0,019239
34 Ган арматур тн 18,7 0,62 11,594 0,01402874
35 Банз м2 3 304,87 914,61 1,1066781
36 Бөглөө ш 20000 12,98 259600 314,116
37 Хими цэвэрлэгч ш 1 1220 1220 1,4762
38 Хөөсөнцөр хавтан м2 100 1,27 127 0,15367
39 Катанка тн 12 0,5 6 7,26
40 Хар тос тн 600 0,224 134,4 0,162624
41 Гивсэн хавтан м2 1500 0,158 237 0,28677
42 Авто ачигч ш 1 6000 6000 7,26
43 Цахилгааны хөнгөн утас тн 115 1,79 205,85 0,2490785
44 Хавтан м2 400 3,59 1436 1,73756
45 Газ хий  м3 5,2 238,5 1240,2 1,500642
46 Төмөр хашаа м2 1,1 2 2,2 0,002662
47 Цонхны шил м2 475 2,21 1049,75 1,2701975
48 Боллан ш 1 1650 1650 1,9965
49 Цахилгааны хонх ш 5 200 1000 1,21
50 Хаалга ш 5 80,55 402,75 0,4873275
51 Тоосго ш 20000 0,05 1000 1,21
52 Суулгац ш 30460 0,16 4873,6 5,897056
      Дүн 6408653,97 7754,471304
Экспортод гарсан бүтээгдхүүн
1 Хаягдал төмөр тн 589,6 0,08 47,168 0,05707328
2 Адууны шир ш 2000 18 36000 43,56
3 Алтай хивс м2 12540 13,9 174306 210,91026
4 Тэмээний ноос тн 8 8 64 0,07744
Загас тн 35 0,28 9,8 0,011858
Хонины ноос тн 35 1,2 42 0,05082
     Дүн 210468,968 254,6674513
Тайлбар: долларын  ханш 1210 тооцсон болно 

 

Адууны шир
5910
0,8
Хөнгөн цагаан
0,8
2400
хонины нэхий 
1200
1200
28000
боловсруулсан арьс
28000
0
гурил
22,5
6,1
3
3
камаз
1
1
1
7,2
газ хий м3
3,6
1,8
1,8
200
хүрз
200
2053,7
бензин
729,3
1108
216,4
1
вакум насос
1
7
цөаилгаан хөдөл
3
4
35
гар тэргэнцэр
20
15
20
ширмэн таг
20
20
жоотуу
20
57,7
дизелийн түлш
34,2
23,5
1
бутлагч машин
1
2
цагаан будаа
2
1
хэвлэх машин
1
1
холилогч машин
1
1
суудлын машин
1
2,3
будаг
2,3
3
ачааны авто машин
3
3000
улаан тоосго
3000
47
цемент
37
10
2
ШТСтанцын насос
2
720
хавтан 
720
0
хаалга
40м2
2
туузан каневар
2
1
мотоцикл
1
20
шохой
20
0,4
гуравдагч исэл
0,4
0