БЭЛТГЭСЭН БАЙГАЛИЙН ХАДЛАН,ГАР ТЭЖЭЭЛ

2007 оны 1 сарын 3
      сум
Урьд оны
     Бэлтгэсэн хадлан
    %
Урьд оны мөн үе гүйц
       Гар тэжээл
мөн үе гүйц
төлөв
гүйц
төлөв
гүйц
    %
1
Алтай 
1500
1500
1500
100
130
150
130
86.66667
2
Булган
18000
20000
22000
110
120
350
130
37.14286
3
Буянт
6840
6500
10700
164.6154
123
200
200
100
4
Дарви 
350
500
280
56
37
50
15.6
31.2
5
Дөргөн  
1450
1200
1610
134.1667
174
150
160
106.6667
6
Дуут 
68
100
16
16
3
50
2
4
7
Зэрэг
3000
3500
2950
84.28571
89.5
250
48.6
19.44
8
Манхан
4560
4500
4760
105.7778
300
250
350
140
9
Мянгад
5800.8
5800
5806
100.1034
260.6
250
253
101.2
10
Мөст
95
150
100
66.66667
50
150
60
40
11
М-хайрхан
158.4
100
167.3
167.3
107.3
50
93.7
187.4
12
Үенч  
5650
5500
5543
100.7818
380
300
380
126.6667
13
Ховд
6000
6000
5500
91.66667
300
300
300
100
14
Цэцэг
60
150
70
46.66667
0
50
10
20
15
Чандмань 
882
1000
1000
100
171
150
150
100
16
Эрдэнэбүрэн 
2550
2560
2650
103.5156
200
210
210
100
17
Жаргалант
1575
1000
1500
150
20
150
20
13.33333
     Дүн
58539.2
60060
66152.3
110.1437
2465.4
3060
2512.9
82.12092

Тоологдсон ХАА-н тэжээвэр амьтадын тоо

2007 оны 1 сарын 2
2005 онд тоологдсон
 2006 онд тоологдсон
     Үүнээс
өрх
 тоогоор
өрх
тоо
Үндсэн эх
хээлтүүлэгч
бусад
Булган
1
7
3
23
6
3
14
Мөст
1
2
1
2
1
1
Жаргалант
1
15
17
165
45
19
101
Үенч
1
10
Манхан
1
4
1
19
3
1
15
Гахайн дүн
5
38
22
209
55
24
130
Манхан
2
49
2
51
48
3
0
Жаргалант
12
365
60
1200
1000
200
0
Үенч
2
32
2
24
22
2
0
Мөнххайр
2
11
2
15
9
2
4
Зэрэг
1
46
1
7
5
2
0
Эрдэнэбүрэн
1
2
Дуут
1
6
5
1
0
Цэцэг
2
25
23
2
0
Шувууны дүн
20
505
70
1328
1112
212
4
Илжиг
0
32
27
12
8
7
Туулай
Зөгий /булган/
1
5
1
15

Yйлдвэрлэсэн бүтээгдхүүн, борлуулалт

          сум
хэмжих
     2005 онд
2006 онд
нэгж
үйлдвэрлэ
бор.биет
бор.үнэ мян.төг
үйлдвэрлэ
бор.биет
бор.үнэ мян.төг
Булган гахайн мах
кг
250
250
625
0.3
0.3
900
Үенч
кг
250
250
1500
Жаргалант
кг
3.5
3.2
6400
гахайн дүн
500
500
2125
3.8
3.5
7300
Булган
кг
80
80
400
120
100
900
мөнххайрхан
ш
500
500
100
2.5
2.5
375
Жаргалант
ш
12000
12000
1200
60
60
12000
Үенч
ш
900
900
146.3
0.3
0.3
33
Манхан 
ш
500
500
50
Цэцэг
0.3
0.3
60
Өндөг бүгд
13900
13900
1496.3
63.1
63.1
12468

Малчин өрхийн хангамжийн байдал

2006 оны 1 сарын 05
Малчин өрхийн 
малчдын 
хашаатай
худагтай
машины
мотоцикл
цахилгааны
тоо
хангамж
1
Алтай
1.8
8.2
15.7
4.2
26.4
2
Булган
2.1
2.3
4.3
6.6
55.3
3
Буянт
1.8
1.2
3.9
9.4
6.9
4
Дарви
2.9
1.9
3.9
6
3.1
5
Дөргөн
2.2
1.3
3.9
8.3
2.9
6
Дуут
3.6
1.1
28.5
11.6
3.9
7
Зэрэг
1.8
1.9
4.2
9.4
5.7
8
Манхан
1.8
1.2
4.5
7
4.6
9
Мянгад
1.9
1.6
5.3
8.6
7.1
10
Мөст
2.1
1.4
9.2
6.5
5.8
11
Мөнххайрхан
1.8
1.3
0
8.2
4.6
12
Үенч
1.2
1.3
2.8
4.7
35.7
13
Ховд
1.2
1.1
20.7
5.4
2.7
14
Цэцэг
2
2.1
11.3
6.4
3.8
15
Чандмань
1.2
1.8
5.8
4
2.2
16
Эрдэнэбүрэн
1.6
1.4
6.3
5.4
5.4
17
Жаргалант
1.1
1.2
1.2
25
150

ХАА-н үйлдвэрлэлд ажиллаж байгаа мэргэжлийн боловсон хүчин, ашиглагдаж байгаа машин техникийн тоо

2007  оны 1 сарын 8
                  
Алтай
Булган
Буянт
Дарви
Дөргөн
Дуут
Зэрэг
Манхан
Мянгад
Мөст
М-хайр
Үенч
Ховд
Цэцэг
Чанд
Э-бүрэн
Жаргалант
Дүн
Малын эмч
4
24
12
4
4
3
4
8
2
8
2
16
8
3
4
16
122
үүнээс дээд
4
11
3
1
2
1
1
3
1
5
2
6
3
2
3
10
58
Мал зүйч
1
6
14
1
2
1
1
4
10
2
5
47
үүнээс дээд
1
1
4
1
2
1
1
4
4
5
24
Агрономич
5
9
1
1
4
20
үүнээс дээд
4
1
4
9
Механикжуулагчид
2
103
2
8
14
4
133
Трактор
7
27
64
1
4
3
16
8
16
4
5
4
159
үүнээс дугуйт
7
25
64
1
4
3
16
8
16
4
5
3
156
Үр тарианы комбайн
2
2
Төмсний комбайн
4
Анжис
11
6
1
6
10
2
36
Тариа үрлэгч
2
2
Борной
9
12
2
2
6
31
Бул
3
2
8
13
Сийрүүлэгч
2
2
Сэндлэгч
2
2
төмс суулгагч
1
Бороожуулагч
1
1
Морин хадуур
28
4
12
13
3
2
62
Ачааны авто машин
19
115
12
7
5
9
14
16
18
14
5
49
20
6
13
17
16
355
Суудлын авто машин
103
191
85
64
52
34
49
106
45
72
51
78
109
71
100
79
12
1301
Бусад төрлийн авто машин
4
26
9
5
4
22
2
3
1
4
80
Мотоцикль
35
63
128
163
171
176
112
171
121
184
87
25
228
116
290
73
16
2159
Цахилгаан станц
1
1
2
Сефаратор
7
6
2
2
3
20

Өөрийн хүчээр үйлдвэрлэж бэлтгэсэн  тэжээл   / тонн /

  / сумдаар /
2007 оны 1 сарын 5
Тариалан
Хадлан 
Таримал
Даршны 
Гар 
Хужир 
Төмс но
Үр тариа
Тариалан 
эрхэлдэг
өвс
тэжээл
ургамал
тэжээл
шүү
гооны
ны хаягдал
Лай
Сүрэл
эрхэлдэг 
          сум
өрх тоо
хаягдал
хор/ком
1,Алтай
10
1500
0.7
130
156
2,Булган
370
22000
0
130
145
8
3,Буянт
316
10700
200
160
12
8
4,Дарви
56
280
15.6
159.3
0.4
5,Дөргөн
38
1610
25
160
160
6,Дуут
0
16
2
126
7,Зэрэг
23
2950
48.6
163.5
2
8,Манхан
172
4760
1030
350
650
9,Мянгад
38
5806
253
189
1
10,Мөст
0
100
60
174
11,М-хайрхан
167.3
93.7
180
12,Үенч
114
5543
75
380
256
13,Ховд
482
5500
1510
300
315
300
14,Цэцэг
70
10
126
15,Чандмань
61
1000
150
560
2
16,Э-бүрэн
82
2650
85
210
440
17,Жаргалант
160
1500
20
35
6.8
11
        Дүн
1922
66152.3
2725.7
0
2512.9
3994.8
318.8
0.4
0
0
32