АЖ АХУЙН НЭГЖ,БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН ТОО, ДУНДАЖ ЦАЛИНГИЙН 2006 ОНЫ 3 УЛИРЛЫН ТҮҮВЭР СУДАЛГААНЫ ДҮНГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

    Ажиллагчдын тоо  Цалин, орлого  мян.төг Yүнээс: Сарын дундаж цалин, мян.төг
  Бүгд Үүнээс: Бүгд Үүнээс: Yндсэн цалин Нэмэгдэл хөлс, шагнал урамшуулал Бусад Бүгд Yндсэн цалин Yүнээс
    Эмэгтэй Эмэгтэй Эмэгтэй
  A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Оргил сууц өмчлөгчдийн холбоо 18 12 642 368 642 0 0 35.7 35.7 30.7
2 Гаалийн газар 60 24 8468.5 3869.6 8468.5 0 0 141.1 141.1 161.2
3 Айбол 42 18 2004.3 1023.9 2004.3 0 0 47.7 47.7 56.9
4 Заяа дэлгэрэх 20 20 1006.5 1006.5 1006.5 0 0 50.3 50.3 50.3
5 Ховдын  Өргөө 156 36 11975.9 2813.4 11975.9 0 0 76.8 76.8 78.2
6 Би би ти ойл 15 3 900 180 795 105 0 60 53 60
7 Шандныбулаг 54 6 6061.8 480 6061.8 0 0 112.3 112.3 80
8 Эм хангамжийн байгууллага 37 33 2173.7 1997.9 1551.7 0 622 58.7 41.9 60.5
9 Баруун бүс төв зах 42 31 4379.7 3324.7 4379.7 0 0 104.3 104.3 107.2
# Бадамлах дөл 117 11 8147 769.8 7056.5 1090.5 0 69.6 60.3 70
# Шим ус 195 84 16238.5 5363.4 11489.6 4748.9 0 83.3 58.9 63.8
# Буянт үйлийн шим хоршоо 36 36 1983 1983 1983 0 0 55.1 55.1 55.1
# Гурвалжин холбоо 115 0 5845.2 0 4142.4 1034.4 668.4 50.8 36 0
# ХААН банк 75 37 19812 10701.5 19812 0 0 264.2 264.2 289.2
# Шуудан холбооны алба 87 57 4454 2278 4454 0 0 51.2 51.2 40
# Нефть бааз  144 50 14714.7 4422.6 13124.8 1589.9 0 102.2 91.1 88.5
# Хас түлхүүр 15 9 949.4 361.8 949.4 0 0 63.3 63.3 40.2
# АЗЗА Ховд 142 14 9557.9 928.9 7696.6 907.8 953.5 67.3 54.2 66.4
# Ховд ЦаХилгаан түгээх сүлжээ 171 51 25182.6 7806.6 18123.8 5403.4 1655.4 147.3 106 153.1
# Лүт очир 42 39 2141 1961 2141 0 0 51 51 50.3
# Ховд мянган угалзат 24 21 1700.7 1460.7 1700.7 0 0 70.9 70.9 69.6
# Оож ван 61 31 3438.8 1845.3 3438.8 0 0 56.4 56.4 59.5
# 10 жилийн 1-р сургууль /Цагаан-Уул цоголбор/ 147 105 18800 11800 8700 10100 0 127.9 59.2 112.4
# Хот тохижуулах,иргэдийн үйлчил-ний газар 54 27 3866 3323 3713 153 0 71.6 68.8 123.1
# Түгээмэл амаржуулагч хийд 27 0 570 0 570 0 0 21.1 21.1 0
# Цагдаагийн хэлтэс 126 14 55194 1717.6 37580.8 17613.2 0 438 298.3 122.7
# Аймгийн аудитын газар 24 12 4547.3 2378.3 2939.9 1607.4 0 189.5 122.5 198.2
# МУИС салбар сургууль 322 204 29544.9 18717.8 23332.4 1248.5 4964 91.8 72.5 91.8
# Аймгийн биеийн тамир спорт хороо 54 24 4549.5 2213.7 3878.2 531 140.3 84.2 71.8 92.2
# Аймгийн номын сан 52 42 4228.6 3012 2642.8 524.1 1061.7 81.3 50.8 71.7
# Эмчилгээ оношлогооны төв 957 871 110680.6 100099.8 83221.2 27459.4 0 115.7 87 114.9
# Гал түймэртэй тэмцэх газар 171 21 28888.9 2536.1 21736.6 7152.3 0 168.9 127.1 120.8
# 10 жилийн 3 дунд сургуулъ 120 96 22240.7 12443.2 21109.3 1131.4 0 185.3 175.9 129.6
# 1-р цэцэрлэг 32 28 2093.5 1778.5 1506.1 587.4 0 65.4 47.1 63.5
# УЗН 18 6 1224 510 1224 0 0 68 68 85
# Улсыг батлан хамгаалах нийгэмлэг 18 6 1096 369 1096 0 0 60.9 60.9 61.5
# Аймгийн эрүүл мэндийн нэгдсэн төв 69 45 8711 6042 7794.7 916.3 0 126.2 113 134.3
# Хөгжил /МСYТ/ 48 36 2372.2 1689.2 1706.5 665.7 0 49.4 35.6 46.9
# Улсын нөөцийн салбар 30 3 3693.3 228 2708.8 984.5 0 123.1 90.3 76
# 4-р цэцэрлэг 25.5 24 2401.4 2247.4 1675.8 725.6 0 94.2 65.7 93.6
# Зоос банк 31 19 8649.3 5611.3 6848 1343 458.3 279 220.9 295.3
                 ДҮН 3993.5 2206 465128.4 231663.5 366982.1 87622.7 10523.6 116.5 91.9 105

Удирдах ажилтан

1 Оргил сууц өмчлөгчдийн холбоо 3 0 154 0 154 0 0 51.3 51.3 0
2 Гаалийн газар 3 0 972.3 0 972.3 0 0 324.1 324.1 0
3 Айбол 3 0 240 0 240 0 0 80 80 0
4 Заяа дэлгэрэх 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ховдын  Өргөө 3 0 780 0 780 0 0 260 260 0
6 Би би ти ойл 3 0 180 0 159 21 0 60 53 0
7 Шандныбулаг 6 0 480 0 480 0 0 80 80 0
8 Эм хангамжийн байгууллага 3 3 450 450 285.3 0 164.7 150 95.1 150
9 Баруун бүс төв зах 3 0 450 0 450 0 0 150 150 0
# Бадамлах дөл 2 0 319.4 0 289.4 30 0 159.7 144.7 0
# Шим ус 6 0 676.7 0 598.2 78.5 0 112.8 99.7 0
# Буянт үйлийн шим хоршоо 3 3 240 240 240 0 0 80 80 80
# Гурвалжин холбоо 3 0 429.5 0 189.1 172.3 68.1 143.2 63 0
# ХААН банк 3 0 1893.2 0 1893.2 0 0 631.1 631.1 0
# Шуудан холбооны алба 3 0 495 0 495 0 0 165 165 0
# Нефть бааз  3 3 677.4 677.4 620.1 57.3 0 225.8 206.7 225.8
# Хас түлхүүр 3 3 238 0 238 0 0 79.3 79.3 0
# АЗЗА Ховд 3 0 377.5 0 360 0 17.5 125.8 120 0
# Ховд ЦаХилгаан түгээх сүлжээ 12 3 2670.4 536.9 1657.6 855.2 157.6 222.5 138.1 179
# Лүт очир 3 0 180 0 180 0 0 60 60 0
# Ховд мянган угалзат 3 0 240 0 240 0 0 80 80 0
# Оож ван 6 0 354.9 0 354.9 0 0 59.2 59.2 0
# 10 жилийн 1-р сургууль /Цагаан-Уул цоголбор/ 15 6 2175 870 1450 725 0 145 96.7 145
# Хот тохижуулах,иргэдийн үйлчил-ний газар 3 3 390 0 390 0 0 130 130 0
# Түгээмэл амаржуулагч хийд 3 0 90 0 90 0 0 30 30 0
# Цагдаагийн хэлтэс 4 0 820.2 0 502.4 317.8 0 205 125.6 0
# Аймгийн аудитын газар 3 0 930.7 0 511.9 418.8 0 310.2 170.6 0
# МУИС салбар сургууль 14 3 1284.5 275.2 1014.5 54.3 215.7 91.8 72.5 91.7
# Аймгийн биеийн тамир спорт хороо 3 0 328.6 0 294.6 22 12 109.5 98.2 0
# Аймгийн номын сан 3 0 211.7 0 184.6 27.1 0 70.6 61.5 0
# Эмчилгээ оношлогооны төв 99 66 14434.2 9622.8 9200.7 5233.5 0 145.8 92.9 145.8
# Гал түймэртэй тэмцэх газар 6 0 1536 0 996.6 539.4 0 256 166.1 0
# 10 жилийн 3 дунд сургуулъ 3 0 409.4 0 277.6 131.8 0 136.5 92.5 0
# 1-р цэцэрлэг 2 2 167.6 167.6 96.8 70.8 0 83.8 48.4 83.8
# УЗН 3 3 330 330 330 0 0 110 110 110
# Улсыг батлан хамгаалах нийгэмлэг 3 0 210 0 210 0 0 70 70 0
# Аймгийн эрүүл мэндийн нэгдсэн төв 3 0 505.5 0 478.5 27 0 168.5 159.5 0
# Хөгжил /МСYТ/ 3 3 227.8 227.8 150.7 77.1 0 75.9 50.2 75.9
# Улсын нөөцийн салбар 3 0 588.6 0 358.8 229.8 0 196.2 119.6 0
# 4-р цэцэрлэг 1.5 1.5 151.7 151.7 101.1 50.6 0 101.1 67.4 101.1
# Зоос банк 3 3 1488 1488 1200 288 0 496 400 496
# Дүн 257.5 105.5 38777.8 15037.4 28714.9 9427.3 635.6 150.6 111.5 142.5

Мэргэжилтэн

# Оргил сууц өмчлөгчдийн холбоо 3 3 41 41 41 0 0 13.7 13.7 13.7
# Гаалийн газар 33 15 4197.4 1890.4 4197.4 0 0 127.2 127.2 126
# Айбол 3 3 225 225 225 0 0 75 75 75
# Заяа дэлгэрэх 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Ховдын  Өргөө 3 3 540 540 540 0 0 180 180 180
# Би би ти ойл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Шандныбулаг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Эм хангамжийн байгууллага 3 3 250.6 250 103 0 147.6 83.5 34.3 83.3
# Баруун бүс төв зах 3 3 300 300 300 0 0 100 100 100
# Бадамлах дөл 20 8 1723.8 704.5 1495.3 228.5 0 86.2 74.8 88.1
# Шим ус 6 6 608.4 608.4 504.4 104 0 101.4 84.1 101.4
# Буянт үйлийн шим хоршоо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Гурвалжин холбоо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# ХААН банк 36 16 10695.6 6267.8 10695.6 0 0 297.1 297.1 391.7
# Шуудан холбооны алба 6 3 900 300 900 0 0 150 150 100
# Нефть бааз  6 3 1268.7 619.5 1026.3 242.4 0 211.4 171 206.5
# Хас түлхүүр 3 3 221 221 221 0 0 73.7 73.7 73.7
# АЗЗА Ховд 6 6 510.7 477.2 477.2 0 33.5 85.1 79.5 79.5
# Ховд ЦаХилгаан түгээх сүлжээ 9 3 1219.7 406.5 943.2 130.1 146.4 135.5 104.8 135.5
# Лүт очир 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Ховд мянган угалзат 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Оож ван 3 3 277.2 277.2 277.2 0 0 92.4 92.4 92.4
# 10 жилийн 1-р сургууль /Цагаан-Уул цоголбор/ 75 48 12884 7849.1 3974 8910 0 171.8 53 163.5
# Хот тохижуулах,иргэдийн үйлчил-ний газар 3 3 345 345 345 0 0 115 115 115
# Түгээмэл амаржуулагч хийд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Цагдаагийн хэлтэс 116 9 53832 1334.8 36658 17174 0 464.1 316 148.3
# Аймгийн аудитын газар 18 12 3400.6 2378.3 2244.4 1156.2 0 188.9 124.7 198.2
# МУИС салбар сургууль 168 90 15414.7 8257.8 12173.4 651.3 2590 91.8 72.5 91.8
# Аймгийн биеийн тамир спорт хороо 24 6 1602.9 530.1 1459.1 87.4 56.4 66.8 60.8 88.4
# Аймгийн номын сан 3 3 161.5 161.5 150.8 10.7 0 53.8 50.3 53.8
# Эмчилгээ оношлогооны төв 261 241 31320 28920 19730 11590 0 120 75.6 120
# Гал түймэртэй тэмцэх газар 9 3 1890 564.9 1626 264 0 210 180.7 188.3
# 10 жилийн 3 дунд сургуулъ 90 75 19291.7 10492.4 18835.3 456.4 0 214.4 209.3 139.9
# 1-р цэцэрлэг 24 24 1454.8 1454.8 1018.3 436.5 0 60.6 42.4 60.6
# УЗН 3 0 255 0 255 0 0 85 85 0
# Улсыг батлан хамгаалах нийгэмлэг 12 3 727 210 727 0 0 60.6 60.6 70
# Аймгийн эрүүл мэндийн нэгдсэн төв 57 42 7089.5 5670 6387.3 702.2 0 124.4 112.1 135
# Хөгжил /МСYТ/ 39 30 1736.9 1352.2 1185.6 551.3 0 44.5 30.4 45.1
# Улсын нөөцийн салбар 3 0 632.4 0 346.2 286.2 0 210.8 115.4 0
# 4-р цэцэрлэг 9 9 1720.7 1720.7 1204.4 516.3 0 191.2 133.8 191.2
# Зоос банк 19 10 5766.3 3688.3 4658 725 383.3 303.5 245.2 368.8
# Дүн 1076 689 182504.1 88058.4 134924.4 44222.5 3357.2 169.6 125.4 127.8

Инженер техникийн ажилтан

# Оргил сууц өмчлөгчдийн холбоо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Гаалийн газар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Айбол 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Заяа дэлгэрэх 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Ховдын  Өргөө 15 3 2610 480 2610 0 0 174 174 160
# Би би ти ойл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Шандныбулаг 6 0 570 0 570 0 0 95 95 0
# Эм хангамжийн байгууллага 15 15 840.7 840.7 623.2 0 217.5 56 41.5 56
# Баруун бүс төв зах 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Бадамлах дөл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Шим ус 9 6 906.1 450 720 186.1 0 100.7 80 75
# Буянт үйлийн шим хоршоо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Гурвалжин холбоо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# ХААН банк 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Шуудан холбооны алба 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Нефть бааз  9 0 1193.6 0 1094.8 98.8 0 132.6 121.6 0
# Хас түлхүүр 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# АЗЗА Ховд 9 0 839.5 0 780 0 59.5 93.3 86.7 0
# Ховд ЦаХилгаан түгээх сүлжээ 9 3 1259.2 419.7 1019.9 89.2 150.1 139.9 113.3 139.9
# Лүт очир 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Ховд мянган угалзат 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Оож ван 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 10 жилийн 1-р сургууль /Цагаан-Уул цоголбор/ 9 6 675 416.4 573 102 0 75 63.7 69.4
# Хот тохижуулах,иргэдийн үйлчил-ний газар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Түгээмэл амаржуулагч хийд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Цагдаагийн хэлтэс 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Аймгийн аудитын газар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# МУИС салбар сургууль 2 2 183.5 183.5 144.9 7.8 30.8 91.8 72.4 91.8
# Аймгийн биеийн тамир спорт хороо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Аймгийн номын сан 31 29 2369.2 2141.2 1391.4 186 791.8 76.4 44.9 73.8
# Эмчилгээ оношлогооны төв 360 346 49753.6 47818.7 42290.5 7463.1 0 138.2 117.5 138.2
# Гал түймэртэй тэмцэх газар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 10 жилийн 3 дунд сургуулъ 2 0 165.2 0 149 16.2 0 82.6 74.5 0
# 1-р цэцэрлэг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# УЗН 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Улсыг батлан хамгаалах нийгэмлэг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Аймгийн эрүүл мэндийн нэгдсэн төв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Хөгжил /МСYТ/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Улсын нөөцийн салбар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 4-р цэцэрлэг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Зоос банк 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Дүн 476 410 61365.6 52750.2 51966.7 8149.2 1249.7 128.9 109.2 128.7

Туслах ажилтан

# Оргил сууц өмчлөгчдийн холбоо 3 0 120 0 120 0 0 40 40 0
# Гаалийн газар 6 3 721.2 494.8 721.2 0 0 120.2 120.2 164.9
# Айбол 3 0 180 180 180 0 0 60 60 0
# Заяа дэлгэрэх 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Ховдын  Өргөө 6 3 810 480 810 0 0 135 135 160
# Би би ти ойл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Шандныбулаг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Эм хангамжийн байгууллага 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Баруун бүс төв зах 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Бадамлах дөл 3 0 416.5 0 374 42.5 0 138.8 124.7 0
# Шим ус 6 6 465 465 390 75 0 77.5 65 77.5
# Буянт үйлийн шим хоршоо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Гурвалжин холбоо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# ХААН банк 33 18 6787.4 3997.9 6787.4 0 0 205.7 205.7 222.1
# Шуудан холбооны алба 3 3 249 249 249 0 0 83 83 83
# Нефть бааз  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Хас түлхүүр 3 0 208.8 0 208.8 0 0 69.6 69.6 0
# АЗЗА Ховд 3 3 180.5 160 160 0 20.5 60.2 53.3 53.3
# Ховд ЦаХилгаан түгээх сүлжээ 18 9 2770 923.3 2243.7 278.1 248.2 153.9 124.6 102.6
# Лүт очир 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Ховд мянган угалзат 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Оож ван 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 10 жилийн 1-р сургууль /Цагаан-Уул цоголбор/ 9 6 648 432.5 558 90 0 72 62 72.1
# Хот тохижуулах,иргэдийн үйлчил-ний газар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Түгээмэл амаржуулагч хийд 3 0 60 0 60 0 0 20 20 0
# Цагдаагийн хэлтэс 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Аймгийн аудитын газар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# МУИС салбар сургууль 75 61 6881.5 5596.9 5434.6 290.7 1156.2 91.8 72.5 91.8
# Аймгийн биеийн тамир спорт хороо 6 6 574.6 574.6 486.9 72.7 15 95.8 81.1 95.8
# Аймгийн номын сан 15 10 1486.2 709.3 916 300.3 269.9 99.1 61.1 70.9
# Эмчилгээ оношлогооны төв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Гал түймэртэй тэмцэх газар 6 3 459.6 198 367.6 92 0 76.6 61.3 66
# 10 жилийн 3 дунд сургуулъ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 1-р цэцэрлэг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# УЗН 3 0 225 0 225 0 0 75 75 0
# Улсыг батлан хамгаалах нийгэмлэг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Аймгийн эрүүл мэндийн нэгдсэн төв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Хөгжил /МСYТ/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Улсын нөөцийн салбар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 4-р цэцэрлэг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Зоос банк 3 3 520 0 390 130 0 173.3 130 0
# Дүн 207 134 23763.3 14461.3 20682.2 1371.3 1709.8 114.8 99.9 107.9

Yйлчилгээний ажилтан

# Оргил сууц өмчлөгчдийн холбоо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Гаалийн газар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Айбол 3 3 135 135 135 0 0 45 45 45
# Заяа дэлгэрэх 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Ховдын  Өргөө 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Би би ти ойл 12 3 720 180 636 84 0 60 53 60
# Шандныбулаг 3 3 270 270 270 0 0 90 90 90
# Эм хангамжийн байгууллага 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Баруун бүс төв зах 36 28 3629.7 3024.7 3629.7 0 0 100.8 100.8 108
# Бадамлах дөл 9 0 444.7 0 444.7 0 0 49.4 49.4 0
# Шим ус 75 63 6951 3660 4587 2364 0 92.7 61.2 58.1
# Буянт үйлийн шим хоршоо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Гурвалжин холбоо 112 0 5415.7 0 3953.3 862.1 600.3 48.4 35.3 0
# ХААН банк 3 3 435.8 435.8 435.8 0 0 145.3 145.3 145.3
# Шуудан холбооны алба 66 51 2063 1729 2063 0 0 31.3 31.3 33.9
# Нефть бааз  93 41 8424.9 2866.4 7462.6 962.3 0 90.6 80.2 69.9
# Хас түлхүүр 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# АЗЗА Ховд 121 5 7649.7 291.7 5919.4 907.8 822.5 63.2 48.9 58.3
# Ховд ЦаХилгаан түгээх сүлжээ 117 30 16507.9 5268.2 11670.2 4009.7 828 141.1 99.7 175.6
# Лүт очир 39 39 1961 1961 1961 0 0 50.3 50.3 50.3
# Ховд мянган угалзат 21 21 1460.7 1460.7 1460.7 0 0 69.6 69.6 69.6
# Оож ван 34 16 1930 973.1 1930 0 0 56.8 56.8 60.8
# 10 жилийн 1-р сургууль /Цагаан-Уул цоголбор/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Хот тохижуулах,иргэдийн үйлчил-ний газар 48 21 3131 2978 2978 153 0 65.2 62 141.8
# Түгээмэл амаржуулагч хийд 21 0 420 0 420 0 0 20 20 0
# Цагдаагийн хэлтэс 6 5 541.8 382.8 420.4 121.4 0 90.3 70.1 76.6
# Аймгийн аудитын газар 3 0 216 0 183.6 32.4 0 72 61.2 0
# МУИС салбар сургууль 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Аймгийн биеийн тамир спорт хороо 18 12 1681.1 1109 1326.9 309.3 44.9 93.4 73.7 92.4
# Аймгийн номын сан 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Эмчилгээ оношлогооны төв 192 192 11775.3 11775.3 8805 2970.3 0 61.3 45.9 61.3
# Гал түймэртэй тэмцэх газар 150 15 25003.3 1773.2 18746.4 6256.9 0 166.7 125 118.2
# 10 жилийн 3 дунд сургуулъ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 1-р цэцэрлэг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# УЗН 3 3 180 180 180 0 0 60 60 60
# Улсыг батлан хамгаалах нийгэмлэг 3 3 159 159 159 0 0 53 53 53
# Аймгийн эрүүл мэндийн нэгдсэн төв 9 3 1116 372 928.9 187.1 0 124 103.2 124
# Хөгжил /МСYТ/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Улсын нөөцийн салбар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 4-р цэцэрлэг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Зоос банк 6 3 875 435 600 200 75 145.8 100 145
# Дүн 1203 563 103097.6 41419.9 81306.6 19420.3 2370.7 85.7 67.6 73.6

ХАА, загасны аж ахуйн мэргэшсэн ажилчин

# Оргил сууц өмчлөгчдийн холбоо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Гаалийн газар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Айбол 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Заяа дэлгэрэх 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Ховдын  Өргөө 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Би би ти ойл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Шандныбулаг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Эм хангамжийн байгууллага 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Баруун бүс төв зах 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Бадамлах дөл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Шим ус 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Буянт үйлийн шим хоршоо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Гурвалжин холбоо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# ХААН банк 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Шуудан холбооны алба 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Нефть бааз  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Хас түлхүүр 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# АЗЗА Ховд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Ховд ЦаХилгаан түгээх сүлжээ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Лүт очир 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Ховд мянган угалзат 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Оож ван 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 10 жилийн 1-р сургууль /Цагаан-Уул цоголбор/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Хот тохижуулах,иргэдийн үйлчил-ний газар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Түгээмэл амаржуулагч хийд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Цагдаагийн хэлтэс 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Аймгийн аудитын газар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# МУИС салбар сургууль 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Аймгийн биеийн тамир спорт хороо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Аймгийн номын сан 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Эмчилгээ оношлогооны төв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Гал түймэртэй тэмцэх газар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 10 жилийн 3 дунд сургуулъ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 1-р цэцэрлэг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# УЗН 3 0 54 0 54 0 0 18 18 0
# Улсыг батлан хамгаалах нийгэмлэг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Аймгийн эрүүл мэндийн нэгдсэн төв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Хөгжил /МСYТ/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Улсын нөөцийн салбар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 4-р цэцэрлэг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Зоос банк 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Дүн 3 0 54 0 54 0 0 18 18 0
#
#
Yйлдвэрийн ба худалдааны ажилчин
# Оргил сууц өмчлөгчдийн холбоо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Гаалийн газар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Айбол 30 12 1224.3 483.9 1224.3 0 0 40.8 40.8 40.3
# Заяа дэлгэрэх 11 11 632.9 632.9 632.9 0 0 57.5 57.5 57.5
# Ховдын  Өргөө 120 24 5590.1 1118.4 5590.1 0 0 46.6 46.6 46.6
# Би би ти ойл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Шандныбулаг 3 3 210 210 210 0 0 70 70 70
# Эм хангамжийн байгууллага 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Баруун бүс төв зах 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Бадамлах дөл 77 3 4781.4 65.3 4065.8 715.6 0 62.1 52.8 21.8
# Шим ус 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Буянт үйлийн шим хоршоо 33 33 1743 1743 1743 0 0 52.8 52.8 52.8
# Гурвалжин холбоо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# ХААН банк 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Шуудан холбооны алба 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Нефть бааз  27 0 2730.8 0 2524 206.8 0 101.1 93.5 0
# Хас түлхүүр 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# АЗЗА Ховд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Ховд ЦаХилгаан түгээх сүлжээ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Лүт очир 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Ховд мянган угалзат 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Оож ван 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 10 жилийн 1-р сургууль /Цагаан-Уул цоголбор/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Хот тохижуулах,иргэдийн үйлчил-ний газар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Түгээмэл амаржуулагч хийд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Цагдаагийн хэлтэс 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Аймгийн аудитын газар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# МУИС салбар сургууль 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Аймгийн биеийн тамир спорт хороо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Аймгийн номын сан 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Эмчилгээ оношлогооны төв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Гал түймэртэй тэмцэх газар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 10 жилийн 3 дунд сургуулъ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 1-р цэцэрлэг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# УЗН 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Улсыг батлан хамгаалах нийгэмлэг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Аймгийн эрүүл мэндийн нэгдсэн төв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Хөгжил /МСYТ/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Улсын нөөцийн салбар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын тоо, ажлын цагийн үргэлжлэл, байгууллагаар

    Ажиллагчдын тоо               тоогоор  
         Аж ахуйн нэгж Бүгд Үүнээс: Ердийн ажлын цагаар ажилладаг Ажлын богиносгосон цагаар ажилладаг
    Эмэгтэй    
1 Оргил сууц өмчлөгчдийн холбоо 6 4 503
2 Гаалийн газар 20 8 508
3 Айбол 14 6 501.8
4 Заяа дэлгэрэх 7 7 520
5 Ховдын  Өргөө 52 12 680
6 Би би ти ойл 5 1 396
7 Шандныбулаг 18 2 720
8 Эм хангамжийн байгууллага 12 11 496
9 Баруун бүс төв зах 14 10 632
10 Бадамлах дөл 40 4 472
11 Шим ус 65 28 521.2
12 Буянт үйлийн шим хоршоо 12 12 504
13 Гурвалжин холбоо 38 0 424
14 ХААН банк 25 12 496
15 Шуудан холбооны алба 29 19 528
16 Нефть бааз  48 17 492
17 Хас түлхүүр 5 3 520
18 АЗЗА Ховд 47 4 352
19 Ховд ЦаХилгаан түгээх сүлжээ 57 17 504
20 Лүт очир 14 13 626
21 Ховд мянган угалзат 8 7 721.8
22 Оож ван 20 10 496
23 10 жилийн 1-р сургууль /Цагаан-Уул цоголбор/ 49 35 485
24 Хот тохижуулах,иргэдийн үйлчил-ний газар 18 9 496
25 Түгээмэл амаржуулагч хийд 9 0 386
26 Цагдаагийн хэлтэс 42 4 528
27 Аймгийн аудитын газар 8 4 496
28 МУИС салбар сургууль 107 68 328
29 Аймгийн биеийн тамир спорт хороо 18 8 504
30 Аймгийн номын сан 17 14 500.6
31 Эмчилгээ оношлогооны төв 319 290 657
32 Гал түймэртэй тэмцэх газар 57 7 503 117
33 10 жилийн 3 дунд сургуулъ 40 32 218
34 1-р цэцэрлэг 10 9 392
35 УЗН 6 2 516
36 Улсыг батлан хамгаалах нийгэмлэг 6 2 372
37 Аймгийн эрүүл мэндийн нэгдсэн төв 23 15 504
38 Хөгжил /МСYТ/ 16 12 540
39 Улсын нөөцийн салбар 10 1 488
40 4-р цэцэрлэг 8 8 264
41 Зоос банк 10 6 495
                   ДҮН 1329 733 494.8  

Цалингийн өсөлт бууралтыг байгууллагын хариуцлагын хэлбэрээр харуулбал

2007 оны 1 сарын 4
  2005 2006 2006/2005 цалингийн өсөлт бууралтын %
  Сарын дундаж цалин, мян.төг Сарын дундаж цалин, мян.төг Сарын дундаж цалин, мян.төг
Бүгд Yндсэн цалин Yүнээс Бүгд Yндсэн цалин Yүнээс Бүгд Yндсэн цалин Yүнээс
Эмэгтэй Эмэгтэй Эмэгтэй
Төсөвт байгууллага 88.6 64.1 81.8 142.5 106.3 113.2 160.83521 165.834633 138.3863081
ХК 108.3 108.3 167.9 81.7 69.5 91.1 75.438596 64.1735919 54.25848719
ХХК 83.8 76.6 77 102.4 89.1 97.6 122.1957 116.318538 126.7532468
ТӨҮГ 63.5 47.7 63.2 90.3 72.4 89.7 142.20472 151.781971 141.9303797
Хоршоо,нөхөрлөл 48 41.2 39.2 51.8 40.6 55.1 107.91667 98.5436893 140.5612245
ТББ 72.5 47.4 80.4 43.6 43.6 52 60.137931 91.9831224 64.67661692
    аймгийн дүн 81.7 63.7 80.4 116.6 92.1 105 142.71726 144.583987 130.5970149

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын цалингийн 2006 оны 3 улирлын түүвэр судалгааны дүн, хариуцлагын хэлбэрээр

             2005 он             2006 он            2005 он          2006 он   2005 он     2006 он  
  Ажиллагчдын тоо Ажиллагчдын тоо  Цалин, орлого  мян.төг  Цалин, орлого  мян.төг Yүнээс: Yүнээс:
Бүгд Үүнээс: Бүгд Үүнээс: Бүгд Үүнээс: Бүгд Үүнээс: Yндсэн цалин Нэмэгдэл хөлс, шагнал урамшуулал Бусад Yндсэн цалин Нэмэгдэл хөлс, шагнал урамшуулал Бусад
  Эмэгтэй Эмэгтэй Эмэгтэй Эмэгтэй
  A     1 2     3 4       5 6 7
1 Төсөвт байгууллага 875 531 656 457 232658.3 130260.1 280735.5 155378.4 168319.2 58669.6 5669.8 209382.2 70151.3 1202
2 ХК 73 19 100 36 23943.2 9569.8 24665.5 9842.1 23943.2 0 0 21002.9 2250.8 1411.8
3 ХХК 439 180 381 147 110310 41664.3 117121.6 43034.5 100943.6 6286 3080.4 101906.5 12937.7 2277.4
4 ТӨҮГ 106 37 115 75 20267.5 7010.5 31245.6 20178.5 15201 5066 5066 25033.1 1248.5 4964
5 Хоршоо 59 16 50 12 8494.3 1881 7828.2 1983 7288.1 558 648.2 6125.4 1034.4 668.4
6 ТББ 164 103 27 8 24933.7 23409.5 3532 1247 12428.6 0 3532 0 0
  Дүн 1716 886 1329 735 420607 213795.2 465128.4 231663.5 328123.7 70579.6 14464 366982.1 87622.7 10524

Цалингийн өсөлт бууралтыг байгууллагын хариуцлагын хэлбэрээр харуулбал

  2005 2006 2006/2005 цалингийн өсөлт бууралтын %
Сарын дундаж цалин, мян.төг Сарын дундаж цалин, мян.төг Сарын дундаж цалин, мян.төг
Бүгд Yндсэн цалин Yүнээс Бүгд Yндсэн цалин Yүнээс Бүгд Yндсэн цалин Yүнээс
Эмэгтэй Эмэгтэй Эмэгтэй
Төсөвт байгууллага 88.6 64.1 81.8 142.5 106.3 113.2 160.8352 165.83 138.3863
ХК 108.3 108.3 167.9 81.7 69.5 91.1 75.4386 64.174 54.25849
ХХК 83.8 76.6 77 102.4 89.1 97.6 122.1957 116.32 126.7532
ТӨҮГ 63.5 47.7 63.2 90.3 72.4 89.7 142.2047 151.78 141.9304
Хоршоо,нөхөрлөл 48 41.2 39.2 51.8 40.6 55.1 107.9167 98.544 140.5612
ТББ 72.5 47.4 80.4 43.6 43.6 52 60.13793 91.983 64.67662
    аймгийн дүн 81.7 63.7 80.4 116.6 92.1 105 142.7173 144.58 130.597