Барилгын гүйцэтгэгч байгууллагуудын гүйцэтгэсэн,барилга угсралт,их засварын ажлын дүн

2007 оны 1 сарын 2
Гүйцэтгэгчийн нэр
2005
2006
2006/2005 %
1
Өргөө
241666.7
294704.7
121.9467556
2
АЗЗА-Ховд ХХК
305414.5
391649.9
128.2355291
3
Шандны булаг
32200
237505.2
737.5937888
4
Ховд Юхо
358089
0
5
Тулга компани
491724
170560
34.68612474
6
Алтайн зам
510000
700000
137.254902
7
Эрдэнийн зул
11000
0
8
Орхонт ХХК
819200.1
0
9
Эрчлүүр
42000
0
10
Хас түлхүүр
108000
0
11
Нэ-ба ХХК
34570
0
12
Оож ван ХХК
180200
0
13
Сумдын өөрсдийн гүйцэтгэгчээр
41000
0
14
Нью прогресс ХХК
620000
240000
38.70967742
15
Жаргалант луу
194682.4
118660
60.95055331
16
Шинэ асар хоршоо
13500
38800
287.4074074
17
 
Иргэн Шинэбаяр 
171300
18
Турлиахт ХХК
61400
140400
228.6644951
19
Оюу мандал
262600
20
Идэр Пума ХХК
20000
60000
300
21
Иргэн Энхамгалан
29650
25350
85.49747049
24
Цэцэрлэгт хүрээлэнг тохижуулах
8200
25
Буянт голын ус хуваарилах барилга байгууламж
15000
26
БЭОТөв соёл үйлчилгээний төв
8000
27
Алтайн буйлс ХХК
98800
28
Бугаан гол нөхөрлөл
100000
29
Ховд Ой ан интернейшль
13000
29
Шинэ зуун март ХХК
14600
29
УАА-н Эвлэл компани
78794.5
29
Булган сум 
6700000
6382
0.095253731
29
Алтай трест ХХК
711996.4
20000000
2809.002967
29
Дельта ЭS ХХК
36000
0
29
Агни трейд
133800
0
30
Дөргөн  сум УЦСтанц
1536000
31
УАА-н Эвлэл компани
78794.5
32
Эс Би Холдинг
329605.8
33
Дөргөн сум /өөрсдийн хүчээр/
17300
34
Мөст сум
8700
35
Yенч сум
1735
36
Эрдэнэбүрэн
5461.5
37
Манхан сум
2521.1
38
Чандмань 
4123.9
39
Дарви 
2496.4
40
Мөнххайрхан сум
4481.3
41
Алтай сум
4163
Дүн
11696093.1
25189688.8
215.3684019

 

                               
   Барилгыг обьектоор харуулбал 
                                                                                 
2007 оны 1 сарын 3
            
Гүйцэтгэгчүүд
   
Барилгыг   обьектоор
барьж
хүчин 
Төсөвт өр
барилга эхэл
Тайлант 
эхэлсэн он
чадал
төг мян.төг
сэнээс хойших
оны гүйц
1
Жаргалант луу
1.Ярантын гаалийн 5х2 орон сууц,конторын их засвар
2006 онд
5х2
101800
86530
86530
2.Манхан суманд ХААН банкны салбар
2006 онд
74 м2
9300
7905
7905
3.Жаргалант сумын ХААН банкны гадна тохижилт
2006 онд
200 м2
3000
2550
2550
4.Манхан суманд Ji mobil утасны цамхаг 
2006 онд
10 метр
9500
8075
8075
5.Булган сумын гаалийн конторын засвар
2006 онд
540 м2
16000
13600
13600
2
Шинэ асар хоршоо
1.Дуут сумын сургуулийн их засвар
2006.08.5
320 хүүхэд
30000
30000
30000
2.Ховд сумын ЗДТгазрын их засвар
2006
3000
3000
3000
3.III цэцэрлэгийн их засвар
2006
5800
5800
5800
Шандны булаг
1.Усан хангамжийн  сүлжээ
2006
7.5 км
5000
5000
5000
2.Боомын амын усан сангийн засвар
2006
150 га
114600
104422
104422
3.Бэлчээрийн худаг угсралт/Дө,Хо,Зэ,Да,Мө,Алтай,Бу,Yе,Ма сумдад/
2006
35100 га
79900.6
68799
68799
4.Жанжин боомт
2006
3500 га
88000
42300
42300
5.Худгийн засварууд /ХАА-н төслөөр/ /    Да,Зэ,Ча,Ал,Дөргөн сумдад
2006
22200 га
16984.2
16984.2
16984.2
1.Аймгийн төвийн хатуу хучилттай замын их засвар
2006
0.782 км
94800
82494.8
82494.8
2
Ховд АЗЗА ХК
2.Наран багийн хороололын хатуу хучилттай зам
2006
0.331 км
60300
52408.4
52408.4
3.Аймгийн төвийн хатуу хучилттай замын нөхөөсний ажил
2006
43813.7
39490.2
39490.2
5.Өвлийн замын арчлалт
2006
30700
26544.7
26544.7
6.Гүүр хамгаалагч
2006
3024.5
3024.5
7.Булган сумын улсын хил чиглэлийн улсын чанартай зам
2006
75 км
17345.9
17345.9
8.Өлгий чиглэлийн улсын чанартай зам
2006
25000
21533.3
21533.3
9.Улаангом чиглэлийн улсын чанартай зам
2006
30000
25597.4
25597.4
10.Говьалтай чиглэлийн замын арчлалт 
2006
7.5 км
58600
50718.2
50718.2
11.БӨ чиглэлийн Буянтын их,бага гүүр эвдрэл,гүүрээс хатуу хөтөл хүртэлх үерт эвдэрсэн 12 км хайрган замын засвар
2006
1777.4
1777.4
12.Ховдоос Манханы 20 км хайрхан замын ИЗ
2006
25773.4
25773.4
13.Аюулгүйн тойргийн тохижилт
2006
10165
10165
14.Ховд Дөргөн сумын Хомын хоолой 35.1 урт метр модон гүүрийн их засвар
2006
37094.7
34776.7
34776.7
3
Иргэн Шинэбаяр
1.20 ортой хүн эмнэлэг
2006
20 ор
200000
171300
171300
4
Турлиахт ХХК
1.ХДТ-ын засвар
2006
89000
89400
89400
2.Мянгадын гүүр ийн их засвар
2006
170000
51000
51000
5
Өргөө ХХК
1.Манхан сумын ЗДТГазар
2006
644 м2
17767.1
17767.1
2.Манхан сумын Хүн эмнэлэг
2006
10 ортой
25787.3
25787.3
3.ГА Тонхилын 320 сурагчидтай сургууль
2006 оны 7 сарын 20
320 сурагч
134753.4
93292.2
93292.2
4.ЗДТГазрын машины граш
2006
12 машин
59958.1
59958.1
59958.1
5.УЦУОШинжилгээний төвийн конторын засвар
2006
216
3500
3500
3500
6.Алтай сум боомын амны эмнэлэг
2006
10 ортой
149896.8
60000
60000
7.Нисэхэд машины зогсоол
2006
60-80 машины
39880
15900
15900
8.28 айлын хувийн орон сууц 10 мянгатад
2006
28 айлын
43200
14000
14000
9.Ашигт малтмал газрын тосны хэрэг эрхлэх газрын салбарын конторын засвар 
2006
90 м2
4500
4500
4500
6
Оюу мандал
1.Yйлчилгээний төв
2006
400000
262600
262600
8
Ховдын Тулга 
1.УЦСтанц
2003
300х3 кв
1594938.3
1496104.5
170560
9
Идэр Пума ХХК
1.Yйлчилгээний төв
2005
600 м2
80000
80000
60000
10
Иргэн Энхамгалан
1.Yйлчилгээний төв
2005
50000
55000
25350
11
Дөргөн сум
1.Дөргөн сумын ЗДТгазрын засвар
2006
2000
2000
13
Бүс нутгийг дэмжих чиглэлээр
1.Цэцэрлэгт хүрээлэнг тохижуулах
2006
8200
8200
14
Бүс нутгийг дэмжих чиглэлээр
1.Буянт голын ус хуваарилах барилга байгууламж
2006
15000
15000
15
Нью Прогресс ХХК
1.960 суудалтай сургуулийн барилга
2004 оны 6 сард
960 хүүхэд
1213200
1140000
240000
16
Алтайн буйлс ХХК
1.Мөст сургуулийн засвар
2006
30000
2.Буянт сум Соёлын төв,ЗДТгазрын засвар
2006
35000
3.3 цэцэрлэгийн халаалтын тогоо
2006
5800
4.НИКонторын барилга
2006
22000
5.Дарви сумын ШТСтанц
2006
6000
17
Бугаан гол нөхөрлөл
1.Хүнсний битүү зах
2006 оны 6
120000
100000
18
БОЭтөв
1.Соёл үйлчилгээний төв
2006
8000
8000
8000
19
Ховд ой ан интернейшль
1.Оцон чулууны буурчийн газар
2006 оны 6
13000
13000
13000
20
Шинэ зуун март ХХК
1.нарийн боовны цех,зоогийн газрын засвар
2006
14600
14600
14600
21
Булган сумын 
1.ХААН банкны салбар /гүйлгээний заал/
2006
4300
4300
4300
22
УАА-н Эвлэл компани
1.Худгийн засвар /30/
2006
78794.5
78794.5
78794.5
23
Алтайн зам ХХК
1.БӨ Цагаан нуур чиглэлийн хатуу хучилттай зам
3800000
700000
700000
24
Дөргөн сум УЦСтанц
1.Усан цахилгаан станц
2005
3200000
1536000
1536000
25
Эс би Холдинг
1.Зэрэг сумын сургууль
2006
240 суудалтай
339759.7
329605.8
329605.8
26
Алтай трест ХХК
1.Мянгад-Дөргөний 110 кв ЦДШ,72 км
2006
110 кв,72 км
23000000
2000000
2000000
27
Дөргөн 
1.худалдаа үйлчилээний төв
2006
2006
2500
2500
2500
28
Дөргөн 
2.Цагдаагийн байр
2006
3000
3000
3000
29
Мөст
1.ХААН банкны салбар
2006
8700
8700
8700
30
Булган
2.ХААН банкны гүйлгээний заал
2006
4300
4300
4300
31
Дөргөн 
1.Зоогийн газар
2006
5000
5000
5000
32
Yенч 
1.гүүр засварлах
2006
1735
1735
1735
33
Эрдэнэбүрэн
1.баянгол багийн эмнэлэг
2006
1453.5
1453.5
1453.5
34
Эрдэнэбүрэн
1.Дотуур байрны халаалт
2006
4008
4008
4008
35
Манхан
1.Спорт заалны засвар
2006
2521.1
2521.1
2521.1
36
Чандмань
1.зам даваа засах
2006
4123.9
4123.9
4123.9
37
Дарви 
1.зам засах
2006
2496.4
2496.4
2496.4
38
Мөнххайрхан
1.Соёлын төвийн засвар
2006
4481.3
4481.3
4481.3
39
Алтай
1.Барлагийн зам засах
2006
4163
4163
4163
40
Булган 
1.Эмнэлэгийн өргөтгөл,халаалт
2006
2082
2082
2082
41
Дөргөн
1.Соёлын төвийн засвар
2006
3800
3800
3800
42
Дөргөн
1.Аргалант багийн төв  засварлах
2006
1000
1000
1000

 

Ашиглалтанд орсон обьектын гүйцэтгэл 
/мян.төг/
2007 оны 1 сарын 3
д/д
Гүйцэтгэгч
             Обьект
хүчин чадал
Үндсэн фонд
1
Жаргалант луу
Ярантын гаалийн орон сууц
5х2
122000
2
Булган гаалийн конторын засвар
540 м2
13600
3
Манхан сумын ХААН банкны салбар
74 м2
7905
4
ХААН банкны гаднах тохижилт
2550
5
Шинэ асар
Дуут сумын сургуулийн их засвар
320 хүүхэд
30000
6
Ховд сумын ЗДТгазрын их засвар
3000
7
III цэцэрлэгийн их засвар
5800
8
Ховдын Өргөө
Манхан сумын ЗДТгазрын их засвар
644 м2
17767.1
9
Манхан сумын Хүн эмнэлэгийн их засвар
10 ортой
25787.3
10
ГА аймгийн сургууль
320 сурагч
134753.4
11
УЦУОШтөвийн конторын засвар
216 м2
3500
12
ЗДТГазрын 12 машины граш
12 машины
59958.1
13
АМХЭГазрын салбарын конторын засвар
90 м2
4500
14
Шандны булаг
Усан замын сүлжээ
7.5 км
5000
15
Бэлчээрийн худгийн угсралт /дө,хо,зэ,мө,алт,бу,үе,ма/
35100 га
79900
16
Боомын амны услалтын системийн засвар
150 га
114600
17
Худгийн их засварууд /ХАА-н төслөөр/
22200 га
16984.2
18
Ховдын Тулга
Үенч сум УЦС
300х3 кв
1594938.3
19
Нью прогресс
960 суудалтай  хүүхдийн сургууль
960 хүүхэд
1213300
20
Дөргөн сумын 
ЗДТГазрын их засвар
2000
21
УЦУОШТөв
Барилгын засвар
3500
22
АЗЗА
Дулаан чиглэлийн 0.72 км хатуу хучилттай замын шинэчлэлт
94600
23
Наран багийн чиглэлийн хатуу хучилттай 0.331 км замын ажил
60269.7
24
Улсын чанартай зам засварын ажил
143044.9
25
Цагаан хөшөөт
1 10 жилийн дунд сургуулийн их засвар
176600
26
ТурлиахтХХК
ХДТеатрын засвар
847 м2
89400
27
Идэр Пума ХХК
Худалдаа үйлчилгээний төв
600 м2
100000
28
БЭОТөв
Соёл үйлчилгээний төв
8000
29
Булган сум ХААН банкны салбар
Гүйлгээний заал
4300
30
УАА-н Эвлэл компани
30 худгийн засвар
78794.5
31
Эс би холдинг
Зэрэг сумын сургууль
339759.7
32
Алтайн буйлс ХХК
Мөст сумын сургуулийн дотуур байр засвар
560 м2
30000
33
Соёлын төв,ЗДТгазрын их засвар
600 м2
35000
34
3 цэцэрлэгийн халаалтын тогоо
5800
35
НИК конторын барилга
108м2
25000
36
Дарви сум ШТСтанц
24 м2
6000
37
БОЭТөв
Соёл үйлчилгээний төв
8000
38
Ховд ой интернейшль
Оцон чулууны буурчийн газар
13000
39
Шинэ зуун март ХХК
Нарийн боовны цех,зоогийн газар
14600
40
Алтай трест ХХК
Мянгад,Дөргөний ЦДШ
110кв, 72 км
20000000
41
Дөргөн 
1.худалдаа үйлчилээний төв
2500
42
Дөргөн 
2.Цагдаагийн байр
3000
43
Мөст
1.ХААН банкны салбар
8700
44
Булган
2.ХААН банкны гүйлгээний заал
4300
45
Дөргөн 
1.Зоогийн газар
5000
46
Yенч 
1.гүүр засварлах
1735
47
Эрдэнэбүрэн
1.баянгол багийн эмнэлэг
1453.5
48
Эрдэнэбүрэн
1.Дотуур байрны халаалт
4008
49
Манхан
1.Спорт заалны засвар
2521.1
50
Чандмань
1.зам даваа засах
4123.9
51
Дарви 
1.зам засах
2496.4
52
Мөнххайрхан
1.Соёлын төвийн засвар
4481.3
53
Алтай
1.Барлагийн зам засах
4163
54
Булган 
1.Эмнэлэгийн өргөтгөл,халаалт
2082
55
Дөргөн
1.Соёлын төвийн засвар
3800
56
Дөргөн
1.Аргалант баг засварлах
1000
Аймгийн дүн
24748876.4

 

2006 ОНЫ ЭЦСЭЭР ТООЛОГДСОН  ХАШААНЫ ТОО
2007 оны 2 сарын 05
  Оны эцэст тоологдсон үүнээс үүнээс
       дулаан байр         саравчтай             саравчгүй   Бодын хашаа
          сум 2003 тоо багтаамж 2003 тоо багтаамж 2003 тоо багтаамж 2003 тоо багтаамж 2003 тоо багтаамж
1,Алтай 134 110 61.5 1 1 0.2 23 28 13.7 110 81 47.6 6 6 0.5
2,Булган 326 998 156.8 4 300 16.2 184 475 93.6 138 223 46.9 22 297 54.3
3,Буянт 483 392 185.4 18 6 0.1 18 37 10.8 447 349 174.5 107 162 32.4
4,Дарви 317 319 126.5 0 0 21 74 29.6 296 245 96.9 7 7 1.7
5,Дөргөн 322 481.5 157.42 77 158 0.02 125 113 58.3 120 210.5 99.1 4 40 6.3
6,Дуут 245 301 75.2 3 27 14 3.5 215 287 71.7 7
7,Зэрэг 315 292 77.2 2 195 198 39.6 118 94 37.6 9 3 0.1
8,Манхан 433 622 230.3 5 117 218 56.6 311 404 173.7 5 24 1.3
9,Мянгад 472 722 177.9 61 234 13.3 29 35 11.3 382 453 153.3 83 106 19.5
10,Мөст 387 367 183.4 0 2 13 5.8 385 354 177.6 2 2 0.1
11,М-хайрхан 339 401 98.1 10 18 5.1 71 77 24.1 258 306 68.9 12 18 5.7
12,Үенч 354 549 192.2 124 329 108.6 230 220 83.6 31 158 25
13,Ховд 634 578 200.4 69 121 210 53.2 444 368 147.2 12
14,Цэцэг 194 192 80.6 0 7 187 192 80.6 2 16 0.3
15,Чандмань 241 328 19.6 25 6 1.8 26 39 17.6 190 283 0.2 2
16,Э-бүрэн 298 342 115.8 10 44 80 24.1 244 262 91.7 14 1 1.1
17,Жаргалант 11 8 4.4 1 5 5 8 4.4 3 0 0
Дүн 5505 7003 2142.72 286 723 36.72 1139 1940 550.4 4080 4339.5 1555.5 328 840 148.3

Тоологдсон худаг, усан сангийн тоо

2007 оны 2 сарын 05
          сум
Оны эцэсттоологдсоннийт худаг
       үүнээс
          Нийт худгаас
     Усан сан
инженер
энгийн
хувийн
бэлчээрт
ашиглагд
     Тоо
багтаамж
ийн
уурхайн
аж ахуйн
байршдаг
даггүй
       м3
1,Алтай
72
13
59
59
69
3
7
0
2,Булган
529
12
517
517
9
13
8
577
3,Буянт
104
27
77
77
102
4
4,Дарви
124
105
19
19
120
30
2
3.6
5,Дөргөн
126
31
95
95
96
29
7
5.5
6,Дуут
19
13
6
6
16
2
15
0
7,Зэрэг
161
11
150
150
131
3
8,Манхан
223
36
187
187
180
22
7
80
9,Мянгад
180
4
176
176
37
0
10,Мөст
71
11
60
60
70
0
0
0
11,М-хайрхан
8
8
8
8
0
13
0
12,Үенч
263
29
234
234
132
11
13,Ховд
35
5
30
30
28
10
0
0
14,Цэцэг
49
7
42
42
18
31
3
0
15,Чандмань
123
35
88
88
106
27
0
0
16,Э-бүрэн
85
13
72
72
19
0
0
0
17,Жаргалант
12
12
0
0
2
0
        Дүн
2184
364
1820
1820
1143
185
62
666.1

Ховд аймгийн 2006 онд засварласан худгийн тайлан

үүнээс
Худаг засварлахад зарцуулсан хөрөнгийн  хэмжээ мян.төг19+20+21
Улсын төсвийн хөрөнгөөрмян.төг
Гадаад ОУын бай-ын төсөл хөтөлхөрөн мян.төг
Малчид иргэдийн хөрөнгөөр мян.төг
Худаг засварлахад түр ажилласан орон нутгийн иргэдийн тоо

Завсарласан худгийн тоо

бүгд /13+17/
Инженерийн хийцтэй 14+15+16
өрөмдмөл
үүнээс: богино яндант
бетон хашлагат уурхай
энгийн уурхай
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1,Алтай
5
5
4
1
12744.9
8304.9
4440
2,Булган
75
3
3
72
2512
2512
141
3,Буянт 
6
3
2
1
3
184
184
53
4,Дарви 
4
4
4
11195
8995
2200
2
5,Дөргөн 
5
5
1
4
4330
3460
870
26
6,Дуут
2
1
1
1
2500
2250
250
5
7,Зэрэг 
8
2
2
6
1321.5
1200
121.5
13
8,Манхан 
1
1
1
2300
2300
9,Мянгад 
6
1
1
5
130
130
30
10,Мөст
2
2
2
7500
7500
4
11,М-хайрхан 
0
0
0
12,Үенч 
0
0
0
13,Ховд
1
1
1
2549.1
2549.1
14,Цэцэг 
2
2
2
6000
6000
15,Чандмань 
4
4
3
1
7935.1
2623.1
5312
16,Э-бүрэн 
4
4
4
7888
7888
12
17,Жаргалант
1
1
1
5600
5600
14
    Дүн
126
39
26
6
7
87
74689.6
47710.1
20712
6267.5
300

Ховд аймгийн 2006 онд шинээр гаргасан худгийн тайлан /2007 оны 1 сарын 8/

үүнээс
Шинээр худаг гаргахад зарцуулсан хөрөнгийн      хэмжээ /мян.төг/
Улсын төсвийн хөрөнгөөрмян.төг
Гадаад ОУын бай-ын төсөл хөтөлхөрөн мян.төг
Малчид иргэдийн хөрөнгөөр мян.төг
Худаг шинээр гаргахад түр ажилласан орон нутгийн иргэдийн тоо
Шинээр гаргасан худгийн  тоо         бүгд
Инженерийн хийцтэй 3+4+5
өрөмдмөл
үүнээс: богино яндант
бетон хашлагат уурхай
энгийн уурхай
2005
2006
2005
2006
8
9
10
11
1,Алтай
1
1
1
9520
9520
2,Булган
19
28
4
4
24
2229
2950
860
2090
68
3,Буянт 
10
9
0
9
306
410
410
56
4,Дарви 
3
1
1
2
0
8100
6400
1700
5
5,Дөргөн 
11
8
2
2
6
2770
16850
5800
10000
1050
65
6,Дуут
3
0
0
126
0
7,Зэрэг 
36
34
1
1
33
1975
6100
4300
1800
49
8,Манхан 
22
1
1
1
1342.1
7600
7600
15
9,Мянгад 
9
13
1
1
12
969
3715
2800
915
43
10,Мөст
1
1
1
0
15900
15900
2
11,М-хайрхан 
1
1
0
1
75
350
350
2
12,Үенч 
7
0
0
3800
0
13,Ховд
1
1
1
1
300
6626.4
6626.4
14,Цэцэг 
0
0
0
0
0
0
15,Чандмань 
4
2
0
2
1400
300
300
12
16,Э-бүрэн 
22
6
0
6
1400
310
0
310
10
17,Жаргалант
4
2
2
2
6600
4500
2100
4
    Дүн
145
112
15
14
1
0
97
16692.1
85331.4
45606.4
28700
11025
331

 

Барилга угсралт, их засвар

            Барилгын гүйцэтгэгч байгууллагууд 25 тэрбум 189,7 сая төгрөгийн барилга угсралт,ихзасварын ажил гүйцэтгэсэн нь урьд оныхоос 13 тэрбум 493,6 сая төгрөгөөр буюу 2,1 дахинаар илүү ажил гүйцэтгэжээ.
2006 онд Үенч суманд УЦСтанц, 960 суудалтай сургууль, 11 жилийн 1 дунд сургуулийн засвар, Наран багийн хатуу хучилттай 0,331 км хар зам, ХДтеатрын засвар, Мянгад,Дөргөний ЦДШугам, Дөргөн, Ховд, Зэрэг, Мөст, Алтай, Булган, Үенч, Манхан сумдад худаг, Ярант гаалийн орон сууц, Манхан суманд ЗДТгазрын болон хүн эмнэлэгийн их засвар, Манхан суманд ХААН банкны салбар, Оцон чулууны буурчийн газар, Жаргалант суманд үйлчилгээний төвүүд  зэрэг 50 гаруй  обьёктод бүхий  24,7 тэрбум төгрөгийн барилга байгууламжуудыг  ашиглалтад оруулжээ.
Одоогийн байдлаар иргэн Шинэбаярын 20 ортой хүн эмнэлэгийн барилга, Оюу мандал гүйцэтгэгчтэй үйлчилгээний төв, иргэн Энхамгалан үйлчилгээний төв, Бугаан гол нөхөрлөлийн битүү зах,аймаг орон нутгийн зам засварын ажлууд зэрэг барилга объектууд барьж ашиглалтад оруулахад бэлэн болоод байна.