Хуулийн этгээд аж ахуйн нэгж байгууллагын тоо
2002
2003
2004
2005
2006
Ховд
830
652
675
737
843
Аж ахуйн нэгж байгууллагын тоо, сумаар
Сумын нэр
Орлогыг нь тухай бүр тодорхойлох боломжгүй иргэдийн тоо
Аж ахуйн нэгж
Алтай
2
15
Булган
76
47
Буянт
30
20
Дарви
29
23
Дөргөн
14
20
Дуут
10
15
зэрэг
21
23
манхан
40
30
Мянгад
23
18
Мөст
23
21
Мөнххайрхан
33
16
Үенч
29
23
Ховд
0
17
Цэцэг
14
20
Чандмань
12
21
Эрдэнэбүрэн
6
16
Жаргалант
355
498
Дүн
717
843

 

Аж ахуйн нэгж байгууллагын тоо, хариуцлагын хэлбэрээр
2006 оны 6 сарын 23
Хариуцлагын хэлбэр
Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн
Бүх гишүүд нь бүрэн хариуцлагатай
121
Зарим гишүүд нь бүрэн хариуцлагатай
130
Хоршоо
127
Хувьцаат компани
38
Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
129
Төрийн өмчит үйлдвэрийн газар
7
Орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газар
9
Төсөвт байгууллага
178
Төрийн бус байгууллага
69
Сан
0
Бусад
35
Дүн
843