ХОВД АЙМГИЙН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ҮНИЙН ИНДЕКС

2006 оны 12-р сарын байдлаар 

Барааны бүлгээр 2006.12/ 2006.07/ 2006.08/ 2006.09/ 2006.10/ 2006.11/ 2006.12/
2005.12 2006.06 2006.07 2006.08 2006.09 2006.1 2006.11
ЕРӨНХИЙ ИНДЕКС 112.858 101.5929 97.2521 101.1356 102.7069 99.17233 100.819
01.   ХYНСНИЙ БАРАА, СОГТУУРУУЛАХ БУС УНДАА 120.915 104.1004 91.8254 98.30656 98.52764 96.88813 103.199
01.1 ХYНСНИЙ БАРАА 121.697 104.072 91.7732 98.27423 98.52118 96.82747 103.263
01.1.1  ТАЛХ, ГУРИЛ, БУДАА 119.013 106.6612 100.737 103.4703 97.58744 98.15057 100.799
01.1.2  МАХ, МАХАН БYТЭЭГДЭХYYН 128.383 96.64489 89.6378 89.69652 94.29134 92.82743 108.833
01.1.4  СYY, СYYН БYТЭЭГДЭХYYН, ӨНДӨГ 108.998 91.11635 98.7701 119.5898 106.4279 100.1792 100.012
01.1.5  ТӨРӨЛ БYРИЙН ӨӨХ, ТОС 96.4355 97.9645 99.2227 101.7904 99.07752 100.254 97.0868
01.1.6  ЖИМС, ЖИМСГЭНЭ 99.0204 107.7978 108.246 70.27977 101.5918 78.40365 100.999
01.1.7  ХYНСНИЙ НОГОО 137.719 132.2326 42.5202 89.90465 134.6898 99.79058 103.123
01.1.8  СААХАР, ЖИМСНИЙ ЧАНАМАЛ, ЗӨГИЙН БАЛ, ЧИХЭР, ШОКОЛАД 126.347 108.2533 100 101.5833 100.0069 100 104.655
01.1.9  ХYНСНИЙ БУСАД БYТЭЭГДЭХYYН 118.742 99.06691 98.2937 102.6941 101.8841 100 100
01.2 СОГТУУРУУЛАХ БУС УНДАА 90.9445 105.6576 94.6454 100 98.86057 100 100
02.   СОГТУУРУУЛАХ УНДАА, ТАМХИ, МАНСУУРУУЛАХ БОДИС 100.743 100.7485 100 100 100.6915 100 100
02.1 СОГТУУРУУЛАХ УНДАА 100.089 100.0887 100 100 100 100 100
02.2 ТАМХИ 101.647 101.675 100 100 101.6474 100 100
03.    ХУВЦАС, БӨС БАРАА, ГУТАЛ 105.55 101.3855 99.2718 100.8667 104.2665 101.1604 101.095
03.1   ХУВЦАС, БӨС БАРАА 114.126 100.746 100.966 101.2405 106.5199 102.786 101.4
03.1.1  ХӨВӨН, БӨС БАРАА 113.302 102.6994 103.666 100 101.6882 100 100
03.1.2  БYХ ТӨРЛИЙН ХУВЦАС 113.518 100.2206 100.633 101.3525 107.3253 102.9954 101.382
ЭРЭГТЭЙ БЭЛЭН ХУВЦАС 109.383 98.18582 102.358 101.6442 106.8909 101.7685 104.764
ЭМЭГТЭЙ БЭЛЭН ХУВЦАС 115.991 101.664 98.7124 100.846 108.0008 104.5087 99.0167
ХYYХДИЙН БЭЛЭН ХУВЦАС 125.435 101.3113 108.686 104.5047 103.6593 96.46985 100
03.1.3  ЖИЖИГ ЭДЛЭЛ, ХЭРЭГСЭЛ 155.968 112.3405 94.5936 106.9404 107.9365 115.3912 112.419
03.2  ГУТАЛ 95.8065 102.1499 97.2742 100.4094 101.4862 99.05514 100.686
04.    ОРОН СУУЦ, УС, ЦАХИЛГААН, ХИЙН БОЛОН БУСАД ТYЛШ 115.585 95.63887 100.105 105.5503 124.3395 99.96903 100
04.1  ОРОН СУУЦНЫ ТЕХНИКИЙН БОЛОН ЗАСВАРЫН YЙЛЧИЛГЭЭ 91.2075 101.88 101.825 100 104.6356 99.33438 100
04.2  УСАН ХАНГАМЖ БОЛОН ОРОН СУУЦНЫ БУСАД YЙЛЧИЛГЭЭ 114.379 100 100 100 114.3793 100 100
04.3  ЦАХИЛГААН, ХИЙН БОЛОН БУСАД ТYЛШ 117.338 94.83837 100 106.4809 126.5317 100 100
05.    ГЭР АХУЙН ТАВИЛГА, ГЭР АХУЙН БАРАА 110.487 101.5398 104.889 101.1006 101.2784 100.263 101.037
05.1  ГЭР АХУЙН ТАВИЛГА, ХЭРЭГСЭЛ, ХИВС БОЛОН ШАЛНЫ БУСАД ДЭВСГЭР 116.803 102.8214 105.924 102.1547 102.1191 100.7739 101.58
05.2  ГЭР АХУЙН ОЁМОЛ, НЭХМЭЛ ЭДЛЭЛ 105.679 101.9205 98.1157 100.9603 100.9511 100 101.696
05.3  ГЭР АХУЙН ЦАХИЛГААН БАРАА 122.327 98.00762 128.663 100 101.58 100 103.111
05.4  ГЭР АХУЙН ШИЛЭН ЭДЛЭЛ, САВ СУУЛГА 117.63 106.5714 107.454 100 100 100 100
05.5  ГЭР АХУЙ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЗОРИУЛАЛТТАЙ ХӨДӨЛМӨРИЙН БАГАЖ ХЭРЭГСЭЛ 121.656 100 100 106.2543 105.8862 100 100
05.6  ГЭР АХУЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ БОЛОН БУСАД ЖИЖИГ БАРАА, ГЭРИЙН YЙЛЧИЛГЭЭ 100.981 100.981 100 100 100 100 99.9702
06.    ЭМ, ТАРИА, ЭМНЭЛГИЙН YЙЛЧИЛГЭЭ 109.798 100.8557 101.394 102.0985 102.0554 100 99.3055
06.1  ЭМ, ТАРИА, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЭЛ 110.946 102.394 101.586 102.3837 102.3282 100 99.2154
06.2  АМБУЛТОРЫН YЙЛЧИЛГЭЭ 111.111 100 100 100 100 100 100
06.3  ЭМНЭЛЭГТ ХЭВТЭЖ YЗYYЛСЭН YЙЛЧИЛГЭЭ 100 89.28571 100 100 100 100 100
07.    ТЭЭВЭР 118.016 99.99975 102.061 102.0739 102.9587 100.0982 96.3332
07.1  ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ХУДАЛДАН АВАЛТ 104.167 98.4375 108.201 104.1565 98.12207 94.73684 94.697
07.2  ХУВИЙН ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ЗАСВАР, YЙЛЧИЛГЭЭ 108.091 100 104.505 104.0466 100.8011 100.212 97.5078
07.3  ТЭЭВРИЙН YЙЛЧИЛГЭЭ 128.6 100 100 100.3359 104.9308 100 95.3009
08.    ХОЛБООНЫ ХЭРЭГСЭЛ, ШУУДАНГИЙН YЙЛЧИЛГЭЭ 100.195 100 100 100 100 100 100
08.1   ХОЛБООНЫ YЙЛЧИЛГЭЭ, ШУУДАНГИЙН YЙЛЧИЛГЭЭ 100.195 100 100 100 100 100 100
09.    АМРАЛТ, ЧӨЛӨӨТ ЦАГ, СОЁЛЫН БАРАА, YЙЛЧИЛГЭЭ 101.815 98.736 103.05 107.8297 99.91906 100.1261 101.812
09.1   ДУУ, ДYРС, ГЭРЭЛ ЗУРАГ, МЭДЭЭЛЛИЙГ БОЛОВСРУУЛАХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ 108.996 101.6928 106.81 100 99.61806 100.5966 101.854
09.2   ЧӨЛӨӨТ ЦАГ, СОЁЛЫН YЙЛЧИЛГЭЭ 101.686 100 100 100 100 100 101.686
09.3   НОМ, СОНИН, БИЧГИЙН ХЭРЭГСЭЛ 99.8073 97.6007 102.312 111.7697 100 100 101.817
10.    БОЛОВСРОЛЫН YЙЛЧИЛГЭЭ 106.818 100 100 106.8182 100 100 100
10.1   БОЛОВСРОЛЫН YЙЛЧИЛГЭЭ 106.818 100 100 106.8182 100 100 100
11.    ЗОЧИД БУУДАЛ, НИЙТИЙН ХООЛ, ДОТУУР БАЙРНЫ YЙЛЧИЛГЭЭ 118.181 101.1234 100.57 100.0294 100 100 98.8664
11.1   НИЙТИЙН ХООЛНЫ YЙЛЧИЛГЭЭ 102.191 104.4187 102.172 100.1101 100 100 95.7528
11.2   ЗОЧИД БУУДАЛ ДОТУУР БАЙРНЫ YЙЛЧИЛГЭЭ 125 100 100 100 100 100 100
12.    БУСАД БАРАА, YЙЛЧИЛГЭЭ 98.9774 102.8541 102.04 101.6493 99.61745 99.46496 98.3857
12.1   ХУВЬ ХYНД ХАНДСАН YЙЛЧИЛГЭЭ 98.408 103.0535 101.737 100.6267 100.6228 100 97.6947
12.2   ХУВЬ ХYНИЙ ЭД ЗYЙЛ, ХЭРЭГЛЭЛ 101.683 101.995 103.545 106.4934 95.14976 96.94151 101.683
12.3   САНХYYГИЙН YЙЛЧИЛГЭЭ 100 100 100 100 100 100 100