1000 дээш малтай малчид  /сумдаар/
2007 оны 1 сарын 2
сум
малчны нэр
       тоологдсон мал оноор
Төрлөөр
м.д
2004
2005
2006
тэмээ
адуу
үхэр
хонь
ямаа
2000-с дээш
Дуут
1.Л.Төрбат
1
1182
1172
1021
0
11
165
335
510
0
Дуут
2.Ж.Төмөрчулуун
2
1606
2182
2626
3
39
180
1008
1396
1
Дуут
3.Я.Рэнцэн
3
1080
1542
2415
11
29
17
1295
1063
1
Дуут
4.З.Баатархүү
4
1018
1103
2
18
170
483
430
Дуут
5.Н.Намбар
5
1030
0
25
35
180
790
Дуут
6.З.Батзориг
6
1026
2
7
23
452
542
Мөнххайрхан
1.М.Баттулга
7
1316
1556
2090
5
39
80
1153
813
1
Мөнххайрхан
2.Ц.Гансүх
8
724
1052
5
12
92
586
357
Мөнххайрхан
3.М.Баярсайхан
9
763
1021
11
20
65
466
459
Мөнххайрхан
4.М.Цэвээн
10
705
1004
4
26
21
353
600
Мөнххайрхан
5.Т.Ядам
11
560
1012
2
15
41
779
175
Үенч
1.Д.Очирбат
12
1590
1744
2134
23
89
29
955
1038
1
Үенч
2.Н.Буядаа
13
1205
1256
1391
10
29
20
331
1001
Үенч
3.С.Ганбат
14
1088
2
6
9
398
673
Үенч
4.К.Бөрбай
15
1002
23
25
20
573
361
Үенч
5.Т.Бейсенхан
16
1010
6
18
14
150
822
Зэрэг
1.Ц.Гордоо
17
1022
1062
1102
17
65
590
430
Зэрэг
2.Н.Алтанхуяг
18
1036
1078
1221
8
22
7
555
629
Зэрэг
3.Д.Адилбиш
19
1209
1263
1621
2
13
15
103
1488
Зэрэг
4.Г.Жаргалсайхан
20
1286
1595
3
12
30
50
1500
Зэрэг
5.А.Нацагдорж
21
1124
1174
10
19
45
500
600
Зэрэг
6.К.Амарсайхан
22
1029
1221
20
52
37
601
511
Зэрэг
7 Ө.Цэнд аюуш
23
914
1156
15
24
13
800
304
Зэрэг
8.Б.Баатарбилэг
24
1011
1120
15
36
18
331
720
Зэрэг
9.А.Мөнхбат
25
817
1009
6
20
80
300
603
Зэрэг
10.Р.Ганбат
26
699
1008
5
25
30
458
490
Зэрэг
11.Д.Сүхбат
27
844
1016
11
51
62
435
457
Зэрэг
12.С.Хавчиг
28
797
1021
25
51
47
511
387
Алтай
1.Б.Батхуяг
29
1078
1377
8
27
24
657
661
Алтай
2.Г.Баянзул
30
1148
1195
1228
5
28
23
720
452
Алтай
3.Х.Төмөрочир
31
668
1023
5
29
22
427
540
Алтай
4.Ц.Эрхэмбаяр
32
1119
1410
15
22
95
682
596
Алтай
5.Ц.Сонинпил
33
1151
1075
1184
5
35
21
445
678
Алтай
6.З.Түмэннасан
34
1038
1156
1385
5
30
15
885
450
Алтай
7.Ж.Мягмардорж
35
556
1025
7
4
358
656
Алтай
8.Мухарцагаан
36
784
1011
12
58
18
494
429
Алтай
9.Баттулга
37
621
1003
3
25
30
440
505
Алтай
10.Л.Баатархүү
38
787
1047
5
27
4
206
805
Алтай
11.С.Энхтайван
39
891
1130
4
28
28
660
410
Дарви
1.Д.Лхаасүрэн
40
1015
1025
1030
5
30
30
725
240
Дарви
2.Г.Давгадорж
41
1119
1205
1077
12
30
9
810
216
Дарви
3.Д.Баатарцогт
42
1044
1109
1219
4
38
30
760
387
Дарви
4.Ч.Чүлтэмжамц
43
1022
1279
1495
2
25
20
1170
278
Дарви
5.Р.Цэрэндорж
44
1005
1015
1119
6
30
40
683
360
Дарви
6.Ц.Баасанжаргал
45
1153
1305
0
75
47
869
314
Дарви
7.Б.Банзрагч
46
1028
1112
5
35
85
438
549
Дарви
8.Д.Пэрэнлэй
47
1005
1024
8
17
9
780
210
Дарви
9.Д.Цагаан
48
751
1008
12
18
2
626
350
Дарви
10.Батжаргал
49
549
1010
5
18
5
680
302
Дарви
11.Пүрэвжамц
50
779
1015
4
12
9
782
208
Дарви
12.Д.Дамчаа
51
701
1012
9
20
13
555
415
Дарви
13.Ц.Доржпалам
52
849
1055
4
16
60
705
270
Дарви
14.Д.Хуягаа
53
736
1018
4
32
10
443
529
Мөст
1.Ш.Пүрэвжав
54
1373
1440
2028
5
78
102
1153
690
1
Мөст
2.Г.Бааст
55
1130
1181
20
84
756
321
Мөст
3.Х.Хүдээ
56
1161
1304
5
16
40
632
611
Мөст
4.Г.Цогоо
57
1125
1098
6
45
65
632
350
Мөст
5.Б.Бямбацогт
58
0
1009
5
35
58
696
215
Мөст
6.Гү.Бааст
59
1023
1102
27
82
702
291
Мөст
7.С.Баасандорж
60
0
1090
0
22
13
160
895
Цэцэг
1.Ц.Батмөнх
61
1226
1468
5
45
40
1029
349
Цэцэг
2.Н.Ганбат
62
1109
1269
4
28
0
833
404
Цэцэг
3.Н.Гүнжил
63
1076
1102
3
14
0
670
415
Цэцэг
4.С.Гантөмөр
64
1040
1158
4
15
0
660
479
Цэцэг
5.Д.Лхагвасүрэн
65
1010
1016
5
28
27
572
384
Цэцэг
6.Я.Болдбаатар
66
1171
1267
4
61
51
567
584
Цэцэг
7.Ц.Балжинням
67
1153
1323
5
59
27
701
531
Цэцэг
8.А.Амархүү
68
1008
1092
140
70
92
405
385
Цэцэг
9.А.Энхбат
69
932
1099
40
48
9
702
300
Цэцэг
10.Б.Машбат
70
941
1209
12
54
13
690
440
Дөргөн
1.Н.Пүрэвжав
71
2013
2429
2685
101
110
79
1505
890
1
Дөргөн
2.Т.Бархүү
72
1084
1250
1451
5
21
10
234
1181
Дөргөн
3.П.Жүгдэр
73
1012
1115
1155
42
25
18
15
1055
Дөргөн
4.Д.Болдбаатар
74
829
1036
15
16
32
101
872
Дөргөн
5.Б.Насанжарагл
75
742
1009
18
45
35
281
630
Эрдэнэбүрэн
1.Ц.Насанжаргал
76
2275
2331
1958
6
47
105
700
1100
Эрдэнэбүрэн
2.Н.Сүхбаатар
77
1435
1671
1761
12
84
33
1228
404
Эрдэнэбүрэн
3.Х.Цэенсүрэн
78
1521
1807
2044
12
47
34
1700
251
1
Эрдэнэбүрэн
4.Ч.Мөнхбаяр
79
1194
1305
1563
21
64
89
792
597
Эрдэнэбүрэн
5.Х.Танзыла
80
1170
1280
1378
4
10
27
953
384
Эрдэнэбүрэн
6.Д.Цогтбазар
81
1118
1250
1292
7
60
25
970
230
Эрдэнэбүрэн
7.Б.Дарьчулуун
82
1056
1172
1000
6
23
39
628
304
Эрдэнэбүрэн
8.Н.Олонбаяр
83
1069
1200
1244
10
45
22
844
323
Эрдэнэбүрэн
9.Ч.Жаргалсайхан
84
1165
1303
51
25
24
630
573
Эрдэнэбүрэн
10.Ж.эрдэнэочир
85
1047
1021
1133
10
35
12
688
388
Эрдэнэбүрэн
11.С.эрдэнэбат
86
1556
1858
14
46
7
1201
590
Эрдэнэбүрэн
12.Ш.Баттулга
87
1252
1403
48
90
40
820
405
Эрдэнэбүрэн
13.Г.төмөртулга
88
1361
0
17
4
70
1270
Эрдэнэбүрэн
14.Х.Сэрдамба
89
1014
1127
1251
6
45
40
954
206
Эрдэнэбүрэн
15.Бысол
90
1008
1053
1130
11
20
46
418
635
Эрдэнэбүрэн
16.Б.Бархүү
91
1025
1122
16
50
34
614
408
Эрдэнэбүрэн
17.Д.Гангаршамид
92
1088
1105
15
27
16
760
287
Эрдэнэбүрэн
18.Н.Нямсүрэн
93
709
1100
6
41
25
668
360
Эрдэнэбүрэн
19.М.Бармагнай
94
1008
1099
1
23
12
291
772
Эрдэнэбүрэн
20.Р.Авьдай
95
553
1075
20
40
15
440
560
Эрдэнэбүрэн
21.Л.Баянцагаан
96
717
1076
31
39
566
440
Эрдэнэбүрэн
22.С.Хумархаан
97
857
1061
4
6
4
457
590
Эрдэнэбүрэн
23.Д.Нямзундуй
98
955
1058
2
28
13
833
182
Эрдэнэбүрэн
24.Я.Батцэнгэл
99
734
1040
1
23
7
630
379
Эрдэнэбүрэн
25.Ч.Цэдэндамба
100
685
1030
20
2
100
908
Эрдэнэбүрэн
26.Т.Телеухан
101
1009
1019
5
47
30
675
262
Эрдэнэбүрэн
27.С.Нямдаваа
102
269
1014
10
29
62
631
282
Булган
1.Ш.Баатарцол
103
1033
1277
1385
5
80
30
500
770
Булган
2.Д.Даваа
104
1201
1608
1460
12
82
27
829
510
Булган
3.И.Цогточир
105
1331
1249
1349
10
57
28
654
600
Булган
4.Н.Ээбаатар
106
1860
1210
1212
5
117
45
545
500
Булган
5.Таутек
107
2171
2456
2546
23
70
3
1900
550
1
Булган
6.Б.Баасаа
108
790
1395
6
18
20
17
1334
Булган
7.Н.Намжаа
109
812
1230
3
28
20
490
689
Булган
8.Ч.Төмөрөө
110
750
1108
9
21
18
600
460
Манхан
1.Х.Эрдэнэ
111
1612
2024
2119
168
21
28
964
938
1
Манхан
2.Б.Дэчингончиг
112
1578
1629
1751
11
20
46
863
811
Манхан
3.А.Төртогтох
113
1025
1066
1235
5
5
812
413
Манхан
4.Ө.Сэсээр
114
1191
1456
1758
9
17
27
125
1580
Манхан
5.Д.Даваажав
115
1032
1162
1208
3
32
32
628
513
Манхан
6.Д.Тэрбиш
116
1120
1300
1515
6
23
16
115
1355
Манхан
7.Х.Хаянхярваа
117
1015
1137
1303
11
30
16
581
665
Манхан
8.С.Сүхбат
118
1039
1206
2006
30
10
14
642
1310
1
Манхан
9.М.Ширнэн
119
1114
1257
1491
20
28
520
923
Манхан
10.Б.Эрдэнэцогт
120
1147
1244
1478
18
23
30
810
597
Манхан
11.Х.Бямбажав
121
1059
1153
1239
10
23
32
470
704
Манхан
12.Д.Пүрэвсүрэн
122
0
1008
10
20
101
340
537
Манхан
13.Н.Нямдаваа
123
1047
1133
9
15
24
370
715
Манхан
14.Да.Дэмбэрэл
124
0
1010
5
27
28
350
600
Манхан
15.Н.Баасанжав
125
1005
1106
30
31
8
470
567
Манхан
16.Б.Пүрэвжав
126
1015
1012
8
12
210
782
Манхан
17.Хумбаа
127
1054
2
45
36
553
418
Манхан
18.Оюунбаатар
128
1057
8
20
28
494
507
Манхан
19.Ж.Лхагва
129
1070
6
28
30
700
306
Манхан
20.Содномдаржаа
130
1059
12
22
9
710
306
Буянт 
1.Х.Ауганбай
131
1090
1257
1615
13
37
15
706
844
Буянт 
2.Б.Жарантай
132
1025
1004
1036
1
9
23
546
457
Буянт 
3.Х.Ховдбай
133
1044
1258
25
45
31
530
627
Буянт 
4.Л.Хашхүү
134
1199
1442
0
50
0
908
484
Буянт 
5.Д.Санжжав
135
1016
1053
4
81
421
547
Буянт 
6.Ц.Цэвээнпүрэв
136
827
1048
52
46
150
800
Буянт 
7.Шокой
137
573
1041
5
10
406
620
Буянт 
8.Ч.Пүрэв
138
710
1008
0
49
36
639
284
Ховд
1.Б.Пүрэвжав
139
1211
1638
2110
31
78
52
1234
715
1
Ховд
2.С.Бейбытхан
140
1205
1489
1320
23
45
44
385
823
Ховд
Е.Батдэлгэр
141
898
1224
40
137
41
516
490
Ховд
4.А.Нагышбай
142
792
1092
12
45
29
241
765
Ховд
5.К.Ерболот
143
1041
1183
1229
2
22
23
150
1032
Ховд
6.Х.Ауталив
144
840
1038
8
7
6
172
845
Ховд
7.Т.Мухамет
145
717
1011
1
11
80
404
515
Чандмань
1.Ж.Дулам
146
2449
2010
1676
34
115
80
887
560
Чандмань
2.Р.Цэндсүрэн
147
2159
2291
2101
12
30
50
1506
503
1
Чандмань
3.Б.Содномжанцан
148
1456
1496
1632
140
47
82
740
623
Чандмань
4.Д.Лхагва
149
1520
1540
1701
10
32
36
1273
350
Чандмань
5.Д.Сундуй
150
1071
1148
1190
29
35
22
974
130
Чандмань
6.Д.Очир 
151
1020
1022
1335
8
28
62
902
335
Чандмань
7.Д.Дашням
152
1035
1173
1385
11
16
40
1008
310
Чандмань
8.А.Энхтайван
153
1172
1310
1455
4
33
42
725
651
Чандмань
9.Д.Энхбаатар
154
1064
1187
1018
15
40
43
320
600
Чандмань
10.Б.Дарьсүрэн
155
1016
1141
1275
12
18
11
721
513
Чандмань
11.М.Содном
156
1005
1059
1183
48
50
78
609
398
Чандмань
12.Н.Шагж
157
1074
1264
1332
38
23
32
921
318
Чандмань
13.Д.Доржравдан
158
1183
1442
1668
125
45
18
818
662
Чандмань
14.Д.Жаргал
159
1028
1264
1420
7
15
38
510
850
Чандмань
15.М.Хашхүү
160
1003
1014
3
15
44
582
370
Чандмань
16.М.Авирмэд
161
782
1029
5
13
0
449
562
Чандмань
17.Д.Алтангадас
162
1177
1250
5
35
6
569
635
Чандмань
18.Д.Цэрэндаваа
163
1050
1060
16
32
105
593
314
Чандмань
19.Ч.Батдорж
164
1012
1113
30
23
61
798
201
Чандмань
20.Д.Төрбат
165
1009
1254
12
29
79
746
388
Чандмань
21.Т.Ган очир
166
756
1023
1
34
9
741
238
Чандмань
22.Б.Баярсайхан
167
909
1135
14
35
18
758
310
Чандмань
23.Д.Нямгэрэл
168
765
1015
13
21
33
615
333
Чандмань
24.Б.Эрдэнэбаатар
169
954
1271
58
37
46
532
598
Чандмань
25.Ц.Даянбуу
170
848
1025
2
15
38
550
420
Чандмань
26.Ч.Сүхээ
171
933
1029
5
10
36
340
638
Чандмань
27.Ч.Нямсамбуу
172
832
1035
4
16
25
680
310
Чандмань
28.А.Эрдэнэчулуун
173
880
1081
0
24
43
530
484
Чандмань
29.Ч.Баатархүү
174
735
1019
1
13
20
595
390
Чандмань
30.Ч.Рагчаа
175
928
1094
8
23
40
658
365
Чандмань
31.С.Барс
176
783
1065
96
24
25
550
370
Чандмань
32.Д.Анхбаяр
177
836
1030
42
45
11
420
512
Чандмань
33.М.Данзанлхагва
178
830
1003
12
13
13
715
250
Мянгад
1.Ч.Төмөрбаатар
179
1274
1297
1010
5
40
45
608
312
Мянгад
2.Ч.Гансүх
180
1001
1108
1423
3
81
53
906
380
Мянгад
3.А.Бямбасүрэн
181
1019
3
52
28
522
414
Мянгад
4.Б.Ойдов
182
1021
1033
1169
2
48
82
757
280
Мянгад
5.Д.Намхайнямбуу
183
1001
2
34
0
688
277
Мянгад
6.Ч.Алдархишиг
184
1045
40
19
15
551
420
Жаргалант 
1.Х.Долдай
185
1059
1572
1989
2
22
20
300
1645
2.А.Жаргал
186
758
1312
0
2
20
35
1255
12

 

МАЛЫН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЗАРЛАГА,бүс нутгаар
мян.тол
аймгаар
Бүгд
үүнээс
1 малчин өрхийн жилийн хэрэглээний  
тэмээ
адуу
үхэр
хонь
ямаа
мал  /толгой/
Улсын дүн
6284
33.4
324.5
389.2
2918.2
2618.8
28
Баянөлгий
345.2
0.7
8.2
18.9
168.8
148.6
23
Говьалтай
243.6
2.2
1.3
2.5
81.7
155.9
24
Завхан
352
0.5
11.1
14.8
179.4
146.2
26
Увс
396.2
1.5
6.4
19.3
220.4
148.7
28
Ховд
449.8
1.6
10.2
15.5
167.5
254.9
37
бүсийн дүн
1786.8
6.5
37.2
71
817.8
854.3
27

 

Зах зээлд худалдан борлуулсан,аж ахуйн дотоодод хэрэглэсэн малын тоо 
бүсээр
мян.тол
зах зээлд худалдан борлуулсан мал
аж ахуйн дотоодод хэрэглэсэн
 малтай 1 өрх жилдээ аа-н дотоодод хэрэглэсэн мал
2003
2004
2005
2003
2004
2005
        /толгой/
Улсын дүн
1828.3
2230.2
2317.5
2597.7
2877.5
2829.2
12
Баянөлгий
144.4
151.1
107.6
186.5
256.4
191.8
12
Говьалтай
36.5
44.9
64.2
114
138.4
150.7
15
Завхан
87.1
106.7
106.9
152.4
158.7
168.9
12
Увс
88.8
103.4
117.1
177.7
185.1
190
13
Ховд
66.7
94.6
100.8
167.6
192.2
240.5
20
бүсийн дүн
423.5
500.7
496.6
798.2
930.8
941.9
14

 

Ховд аймгийн 17 сум
     ХОВД АЙМГИЙН  2006 ОНД МАЛЖУУЛАЛТЫН ТАЛААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТАЙЛАН
2007 оны 1 сарын 8
Малжуулсан нийт  хөрөнгийн         эх үүсвэр бүгд дүнмян.төг
үүнээс
Малжуулалтаар авсан       малын тоо
малжуулалт 2005 оныхоос"+- тоогоор
           үүнээс
малжуулалтанд хамрагдсан
гадорон ОУ-ын төсөл
Орон нутгийн хөрөн
бусад мян.төг
малын тоо бод
 малын тоо  бог
         Өрхийн тоо
                        Ам бүлийн тоо
2005
2006
хөрөнгөөр
гөөр 
2005
2006
2005
2006
2005
2006
1,Алтай
21580
2600
18980
0
1309
1309
39
1270
41
210
2,Булган
3650
10460
7500
150
2810
269
791
522
20
771
12
51
44
255
3,Буянт 
0
14388
10278
150
3960
0
726
726
32
694
33
142
4,Дарви 
1806
9160
5000
4160
129
458
329
458
4
32
18
162
5,Дөргөн 
5325
16360
6400
9960
185
933
748
23
910
7
57
27
291
6,Дуут
6000
21565
100
21465
200
726
526
23
703
10
22
49
96
7,Зэрэг 
0
25100
10600
14500
0
1176
1176
43
1133
38
199
8,Манхан 
0
13000
2400
10600
0
650
650
650
25
106
9,Мянгад 
0
10450
1600
8850
0
1971
1971
259
1712
29
110
10,Мөст
0
1200
1200
0
0
0
100
100
100
2
10
11,М-хайрхан 
11228
48003
2400
45603
689
1913
1224
122
1791
11
29
30
125
12,Үенч 
204
5427
5427
48
204
156
15
189
2
3
13
15
13,Ховд
0
20300
19800
500
0
1150
1150
410
740
23
115
14,Цэцэг 
0
6520
6520
0
560
560
12
548
46
205
15,Чандмань 
43260
4410
580
3830
1491
2063
572
79
1984
28
40
140
189
16,Э-бүрэн 
0
6330
6330
0
211
211
211
8
33
17,Жаргалант
1250
4400
2600
600
1200
48
152
104
6
146
10
56
    Дүн
72723
238653
79478
1500
157675
3059
15093
12034
1083
14010
74
489
321
2319

 

СУМАНДАА ХАМГИЙН ОЛОН МАЛ ТООЛУУЛСАН        МАЛЧДЫН ТООГ МАЛЫН ТӨРЛӨӨР
               2007 оны 1 сарын 2
д/д
        Сум
   Малчдын тоо
Малын 
тоо
Тэмээгээр
1
Манхан
Х.Эрдэнээ
168
2
Чандмань
Б.Содномжанцан
140
3
Цэцэг
А.Амархүү
140
4
Дөргөн
Н.Пүрэвжав
101
5
Зэрэг
Г.Галсанбат
69
6
Мөст
Б.Бор
60
7
Эрдэнэбүрэн
Ч.Жаргалсайхан
51
8
Алтай
Б.Уртнасан
51
9
Ховд 
Е.Батдэлгэр
40
10
Мянгад
Ч.Алдархишиг
40
11
Үенч
Д.Очироо
27
12
Дарви
Ц.Цогтгэрэл
26
13
Буянт
Х.Ховдбай
25
14
Жаргалант
С.Гайв
25
15
Булган
Таутек
23
16
Дуут
Я.Рэнцэн
13
17
Мөнххайрхан
Ү.Лхагважаргал
11
Адуугаар
1
Буянт
Д.Отгонням
215
2
Чандмань
Б.Даваасүрэн
150
3
Ховд 
Батдэлгэр
137
4
Булган
Н.Ээбаатар
117
5
Дөргөн
Н.Пүрэвжав
110
6
Эрдэнэбүрэн
Н.Лхагвасүрэн
103
7
Манхан
Х.Хүжхүү
90
8
Үенч
Д.Очирбат
89
9
Мөст
Ц.Нямгэрэл
88
10
Алтай
Б.Тогтох
87
11
Мянгад
Ч.Гансүх
81
12
Дарви
Ц.Баасанжаргал
75
13
Цэцэг
А.Амархүү
70
14
Зэрэг
Х.Гомбожав
65
15
Дуут
Г.Цэвэлготов
50
16
Мөнххарйхан
С.Ганзориг
41
17
Жаргалант
Ө.Насаночир
29
Үхрээр
1
Буянт
Д.Баяраа
264
2
Дуут
Ж.Төмөрчулуун
180
3
Чандмань
Ц.Төрбат
158
4
Ховд 
х.Махыббыт
150
5
мөст
Д.Содном
144
6
Дөргөн
Б.Жамсран
127
7
Эрдэнэбүрэн
Ц.Насанжаргал
105
8
Манхан
Д.Пүрэвсүрэн
101
9
Жаргалант
Б.Пүрэвдорж
101
10
Мянгад
Ч.Цогтоо
100
11
Алтай
Ц.Эрхэмбаяр
95
12
Цэцэг
А.Амархүү
92
13
Мөнххайрхан
Ц.Гансүх
92
14
Дарви
Б.Банзрагч
85
15
Зэрэг
А.Мөнхбат
80
16
Булган
Н.Ээбаатар
45
2
17
Үенч
Ж.Дашзэвэг
34
Хониор
1
Булган
Таутек
1900
2
Эрдэнэбүрэн
Х.Цэеннсүрэн
1700
3
Чандмань
Р.Цэндсүрэн
1506
4
Дөргөн
Н.Пүрэвжав
1505
5
Дуут
Я.Рэнцэн
1295
6
Манхан
Сэсээр
1251
7
Ховд 
Б.Пүрэвжав
1234
8
Дарви
Ц.Чүлтэмжамц
1170
9
мөст
ш.Пүрэвжав
1153
10
Мөнххарйхан
М.Баттулга
1153
11
Цэцэг
Ц.Батмөнх
1029
12
Үенч
Д.Очирбат
955
13
Буянт
Л.Хашхүү
908
14
Мянгад
Ч.Гансүх
906
15
Алтай
Түмэннасан
855
16
Зэрэг
Ө.Цэндаюуш
800
17
Жаргалант
Г.Содном
463
Ямаагаар
1
Жаргалант
К.Долдой
1645
2
Зэрэг
Г.Жаргалсайхан
1500
3
Дуут
Ж.Төмөрчулуун
1396
4
Булган
Б.Баасаа
1334
5
Манхан
Сүхбат
1300
6
Эрдэнэбүрэн
Т.Төмөртулга
1270
7
Дөргөн
Т.Бархүү
1181
8
Үенч
Д.Очирбат
1038
9
Ховд 
К.Ерболот
1032
10
Мөст
С.Баасандорж
895
11
Чандмань
Д.Жаргал
850
12
Буянт
Х.Ауганбай
844
13
Мөнххарйхан
М.Баттулга
813
14
Алтай
Л.Баатархүү
805
15
Цэцэг
Я.Болдбаатар
584
16
Дарви
Б.Банзрагч
549
17
Мянгад
Ч.Төмөрбаатар
437

 

                  
Мянгат малчдын тоо
2007 оны 1 сарын 03
      
малын бүлгээр
2003
2004
2005
2006
  
+,-
1000 дээш малтай малчид бүгд
49
91
129
186
57
үүнээс:   2000 дээш малтай
4
5
7
12
5
              
1000-1999 малтай
45
86
122
174
52

 

  1000 ба түүнээс дээш  малтай малчдыг малаар нь байр эзлүүлбэл
      Сум
Малчид
мал бүгд
тэмээ
адуу
үхэр
хонь
ямаа
Дөргөн
1.Н.Пүрэвжав
2584
101
110
79
1505
890
Дуут
2.Ж.Төмөрчулуун
2623
3
39
180
1008
1396
Булган
5.Таутек
2523
23
70
3
1900
550
Дуут
3.Я.Рэнцэн
2404
11
29
17
1295
1063
Үенч
1.Д.Очирбат
2111
23
89
29
955
1038
Манхан
1.Х.Эрдэнэ
1951
168
21
28
964
938
Ховд
1.Б.Пүрэвжав
2079
31
78
52
1234
715
Чандмань
2.Р.Цэндсүрэн
2089
12
30
50
1506
503
Мөнххайрхан
1.М.Баттулга
2085
5
39
80
1153
813
Эрдэнэбүрэн
3.Х.Цэенсүрэн
2032
12
47
34
1700
251
Мөст
1.Ш.Пүрэвжав
2023
5
78
102
1153
690
Манхан
8.С.Сүхбат
1976
30
10
14
642
1310
Жаргалант 
1.Х.Долдай
1987
2
22
20
300
1645
Эрдэнэбүрэн
1.Ц.Насанжаргал
1952
6
47
105
700
1100
Эрдэнэбүрэн
11.С.эрдэнэбат
1844
14
46
7
1201
590
Эрдэнэбүрэн
2.Н.Сүхбаатар
1749
12
84
33
1228
404
Манхан
4.Ө.Сэсээр
1749
9
17
27
125
1580
Манхан
2.Б.Дэчингончиг
1740
11
20
46
863
811
Чандмань
4.Д.Лхагва
1691
10
32
36
1273
350
Чандмань
1.Ж.Дулам
1642
34
115
80
887
560
Чандмань
13.Д.Доржравдан
1543
125
45
18
818
662
Чандмань
3.Б.Содномжанцан
1492
140
47
82
740
623
Зэрэг
3.Д.Адилбиш
1619
2
13
15
103
1488
Буянт 
1.Х.Ауганбай
1602
13
37
15
706
844
Зэрэг
4.Г.Жаргалсайхан
1592
3
12
30
50
1500
Эрдэнэбүрэн
4.Ч.Мөнхбаяр
1542
21
64
89
792
597
Манхан
6.Д.Тэрбиш
1509
6
23
16
115
1355
Дарви
4.Ч.Чүлтэмжамц
1493
2
25
20
1170
278
Манхан
9.М.Ширнэн
1491
20
28
520
923
Манхан
10.Б.Эрдэнэцогт
1460
18
23
30
810
597
Цэцэг
1.Ц.Батмөнх
1463
5
45
40
1029
349
Булган
2.Д.Даваа
1448
12
82
27
829
510
Чандмань
8.А.Энхтайван
1451
4
33
42
725
651
Дөргөн
2.Т.Бархүү
1446
5
21
10
234
1181
Буянт 
4.Л.Хашхүү
1442
0
50
0
908
484
Мянгад
2.Ч.Гансүх
1420
3
81
53
906
380
Чандмань
14.Д.Жаргал
1413
7
15
38
510
850
Алтай
4.Ц.Эрхэмбаяр
1395
15
22
95
682
596
Эрдэнэбүрэн
12.Ш.Баттулга
1355
48
90
40
820
405
Булган
6.Б.Баасаа
1389
6
18
20
17
1334
Үенч
2.Н.Буядаа
1381
10
29
20
331
1001
Алтай
6.З.Түмэннасан
1380
5
30
15
885
450
Булган
1.Ш.Баатарцол
1380
5
80
30
500
770
Чандмань
7.Д.Дашням
1374
11
16
40
1008
310
Эрдэнэбүрэн
5.Х.Танзыла
1374
4
10
27
953
384
Алтай
1.Б.Батхуяг
1369
8
27
24
657
661
Эрдэнэбүрэн
13.Г.төмөртулга
1361
0
17
4
70
1270
Булган
3.И.Цогточир
1339
10
57
28
654
600
Чандмань
6.Д.Очир 
1327
8
28
62
902
335
Чандмань
12.Н.Шагж
1294
38
23
32
921
318
Цэцэг
7.Ц.Балжинням
1318
5
59
27
701
531
Ховд
2.С.Бейбытхан
1297
23
45
44
385
823
Жаргалант 
2.А.Жаргал
1312
0
2
20
35
1255
Дарви
6.Ц.Баасанжаргал
1305
0
75
47
869
314
Мөст
3.Х.Хүдээ
1299
5
16
40
632
611
Эрдэнэбүрэн
9.Ч.Жаргалсайхан
1252
51
25
24
630
573
Манхан
7.Х.Хаянхярваа
1292
11
30
16
581
665
Эрдэнэбүрэн
6.Д.Цогтбазар
1285
7
60
25
970
230
Чандмань
10.Б.Дарьсүрэн
1263
12
18
11
721
513
Чандмань
24.Б.Эрдэнэбаатар
1213
58
37
46
532
598

2

2.Н.Ганбат
1237
4
28
0
833
404
6.Я.Болдбаатар
1202
4
61
51
567
584
3.Х.Ховдбай
1188
25
45
31
530
627
20.Д.Төрбат
1213
12
29
79
746
388
14.Х.Сэрдамба
1200
6
45
40
954
206
17.Д.Алтангадас
1210
5
35
6
569
635
8.Н.Олонбаяр
1189
10
45
22
844
323
11.Х.Бямбажав
1206
10
23
32
470
704
3.А.Төртогтох
1225
5
5
812
413
7.Н.Намжаа
1199
3
28
20
490
689
5.К.Ерболот
1205
2
22
23
150
1032
2.Г.Баянзул
1195
5
28
23
720
452
Е.Батдэлгэр
1047
40
137
41
516
490
2.Н.Алтанхуяг
1191
8
22
7
555
629
6.К.Амарсайхан
1149
20
52
37
601
511
3.Д.Баатарцогт
1177
4
38
30
760
387
4.Н.Ээбаатар
1090
5
117
45
545
500
10.Б.Машбат
1143
12
54
13
690
440
5.Д.Даваажав
1173
3
32
32
628
513
5.Д.Сундуй
1126
29
35
22
974
130
5.Ц.Сонинпил
1144
5
35
21
445
678
11.М.Содном
1085
48
50
78
609
398
2.Г.Бааст
1161
20
84
756
321
5.А.Нацагдорж
1145
10
19
45
500
600
4.Б.Ойдов
1119
2
48
82
757
280
4.С.Гантөмөр
1139
4
15
0
660
479
7 Ө.Цэнд аюуш
1117
15
24
13
800
304
3.П.Жүгдэр
1088
42
25
18
15
1055
22.Б.Баярсайхан
1086
14
35
18
758
310
10.Ж.эрдэнэочир
1088
10
35
12
688
388
13.Н.Нямдаваа
1109
9
15
24
370
715
11.С.Энхтайван
1098
4
28
28
660
410
15.Бысол
1099
11
20
46
418
635
16.Б.Бархүү
1056
16
50
34
614
408
8.Б.Баатарбилэг
1069
15
36
18
331
720
5.Р.Цэрэндорж
1083
6
30
40
683
360
19.Ч.Батдорж
1060
30
23
61
798
201
7.Б.Банзрагч
1072
5
35
85
438
549
8.Ч.Төмөрөө
1078
9
21
18
600
460
15.Н.Баасанжав
1045
30
31
8
470
567
17.Д.Гангаршамид
1063
15
27
16
760
287
4.З.Баатархүү
1083
2
18
170
483
430
1.Ц.Гордоо
1085
17
65
590
430
6.Гү.Бааст
1075
27
82
702
291
3.Н.Гүнжил
1085
3
14
0
670
415
18.Н.Нямсүрэн
1053
6
41
25
668
360
9.А.Энхбат
1011
40
48
9
702
300
19.М.Бармагнай
1075
1
23
12
291
772
4.Г.Цогоо
1047
6
45
65
632
350
30.Ч.Рагчаа
1063
8
23
40
658
365
8.А.Амархүү
882
140
70
92
405
385
4.А.Нагышбай
1035
12
45
29
241
765
7.С.Баасандорж
1068
0
22
13
160
895
3.С.Ганбат
1080
2
6
9
398
673
28.А.Эрдэнэчулуун
1057
0
24
43
530
484
2.Г.Давгадорж
1035
12
30
9
810
216
21.Л.Баянцагаан
1045
31
39
566
440
20.Р.Авьдай
1015
20
40
15
440
560
19.Ж.Лхагва
1036
6
28
30
700
306
31.С.Барс
945
96
24
25
550
370
22.С.Хумархаан
1051
4
6
4
457
590
18.Д.Цэрэндаваа
1012
16
32
105
593
314
20.Содномдаржаа
1025
12
22
9
710
306
23.Д.Нямзундуй
1028
2
28
13
833
182
18.Оюунбаатар
1029
8
20
28
494
507
13.Ц.Доржпалам
1035
4
16
60
705
270
17.Хумбаа
1007
2
45
36
553
418
5.Д.Санжжав
1049
4
81
421
547
2.Ц.Гансүх
1035
5
12
92
586
357
6.Ц.Цэвээнпүрэв
996
52
46
150
800
10.Л.Баатархүү
1015
5
27
4
206
805
6.Ч.Алдархишиг
986
40
19
15
551
420
7.Шокой
1036
5
10
406
620

3

24.Я.Батцэнгэл
1009
1
23
7
630
379
6.Х.Ауталив
1017
8
7
6
172
845
4.Д.Болдбаатар
973
15
16
32
101
872
2.Б.Жарантай
1003
1
9
23
546
457
27.Ч.Нямсамбуу
990
4
16
25
680
310
5.Н.Намбар
970
0
25
35
180
790
1.Д.Лхаасүрэн
965
5
30
30
725
240
25.Ч.Цэдэндамба
1008
20
2
100
908
32.Д.Анхбаяр
932
42
45
11
420
512
16.М.Авирмэд
1011
5
13
0
449
562
26.Ч.Сүхээ
978
5
10
36
340
638
6.З.Батзориг
994
2
7
23
452
542
7.Ж.Мягмардорж
1014
7
4
358
656
25.Ц.Даянбуу
970
2
15
38
550
420
8.Д.Пэрэнлэй
990
8
17
9
780
210
3.Х.Төмөрочир
967
5
29
22
427
540
21.Т.Ган очир
979
1
34
9
741
238
1.Л.Төрбат
845
0
11
165
335
510
3.М.Баярсайхан
925
11
20
65
466
459
12.С.Хавчиг
898
25
51
47
511
387
26.Т.Телеухан
937
5
47
30
675
262
29.Ч.Баатархүү
985
1
13
20
595
390
3.А.Бямбасүрэн
936
3
52
28
522
414
14.Д.Хуягаа
972
4
32
10
443
529
9.Д.Энхбаатар
920
15
40
43
320
600
11.Д.Сүхбат
892
11
51
62
435
457
5.Д.Лхагвасүрэн
956
5
28
27
572
384
11.Пүрэвжамц
990
4
12
9
782
208
23.Д.Нямгэрэл
948
13
21
33
615
333
27.С.Нямдаваа
913
10
29
62
631
282
15.М.Хашхүү
952
3
15
44
582
370
5.Т.Ядам
954
2
15
41
779
175
12.Д.Дамчаа
970
9
20
13
555
415
16.Б.Пүрэвжав
992
8
12
210
782
8.Мухарцагаан
923
12
58
18
494
429
7.Т.Мухамет
919
1
11
80
404
515
5.Т.Бейсенхан
972
6
18
14
150
822
10.Батжаргал
982
5
18
5
680
302
14.Да.Дэмбэрэл
950
5
27
28
350
600
1.Ч.Төмөрбаатар
920
5
40
45
608
312
9.А.Мөнхбат
903
6
20
80
300
603
5.Б.Бямбацогт
911
5
35
58
696
215
5.Б.Насанжарагл
911
18
45
35
281
630
10.Р.Ганбат
948
5
25
30
458
490
9.Д.Цагаан
976
12
18
2
626
350
12.Д.Пүрэвсүрэн
877
10
20
101
340
537
8.Ч.Пүрэв
923
0
49
36
639
284
4.М.Цэвээн
953
4
26
21
353
600
9.Баттулга
945
3
25
30
440
505
33.М.Данзанлхагва
965
12
13
13
715
250
4.К.Бөрбай
934
23
25
20
573
361
5.Д.Намхайнямбуу
965
2
34
0
688
277
7.Б.Дарьчулуун
932
6
23
39
628
304