УРГАЦ ХУРААЛТЫН  ЭЦСИЙН  МЭДЭЭ
(талбай-га,     ургац-тонн)
үүн э эс
   
Мөрийн
  
БҮГД
 
Компани, хоршоо, 
        
Иргэд, 
   
дугаар
 
албан байгууллага
        
ХЭАА
  А
Б
1
2
3
Үр тариа бүгд  
1
485,4
40,6
444,8
  буудай  
2
238,6
14,7
223,9
  арвай
3
149,3
25,4
123,9
  овъёос  
4
11,2
11,2
  хөх тариа  
5
86,3
0,5
85,8
  бог будаа
6
  бусад  
7
Төмс    
8
9429
195,6
9233,4
Хүнсний ногоо бүгд  
9
9506,9
190,2
9316,7
  байцаа  
10
804,9
31,1
773,8
  манжин
11
1816,3
42,4
1773,9
  лууван  
12
2056,1
39,3
2016,8
  сонгино
13
132,1
17
115,1
  сармис  
14
0,8
0,2
0,6
  өргөст хэмх
15
302,4
16,5
285,9
  улаан лооль
16
730,8
13,2
717,6
  тарвас, гуатан 
17
3643
17
3626
  бусад
18
20,5
13,5
7
Тэжээлийн ургамал бүгд  
19
1541,5
61
1480,5
  ногоон тэжээл
20
221,1
221,1
  олон наст
21
1260,4
54,8
1205,6
  даршны ургамал  
22
60
6,2
53,8
  үндсэн үрт
23
  бусад  
24
Бэлтгэсэн   өвс  
25
Бэлтгэсэн гар тэжээл  
26
Техникийн ургамал бүгд  
27
  чихрийн манжин
28
  тосны ургамал
29