Багуудыг малаар нь байр эзлүүлбэл
Сумын нэр Багийн нэр
байр
Бүгд 
төрлөөр
 
дүн
тэмээ
адуу
үхэр
хонь
ямаа
Алтай Алтангадас
1
65391
528
2424
1979
24830
35630
Манхан Баян гол
2
62420
659
2311
1770
21483
36197
Мянгад Цагаан булан
3
57263
376
2928
4089
14422
35448
Булган Байтаг
4
53888
645
2276
2638
15615
32714
Мөст Цэцэг гол
5
51931
450
2074
2254
21652
25501
Манхан Зэрэг
6
50375
896
1227
1135
16725
30392
Булган Алагтолгой
7
50272
754
2894
3989
7040
35595
Эрдэнэбүрэн Шураг
8
50225
275
1794
1315
19037
27804
Булган Баян гол
9
49823
353
1837
2224
5112
40297
Алтай Бодонч
10
49144
255
1636
2190
16400
28663
Мянгад Баянбулаг
11
48161
109
1394
2257
24838
19563
Цэцэг Баянгол
12
45116
140
1555
1285
21168
20968
Булган Баянсудал
13
43802
520
1521
1757
12683
27321
Мөст Баянхайрхан
14
42436
74
1366
2488
21906
16602
Чандмань Тахилт
15
41839
172
1183
990
19451
20043
Дуут Хөхбэлчир
16
41814
45
622
3302
16181
21664
Чандмань Сүлжээ
17
41812
316
2048
2393
12902
24153
Чандмань Баянхайрхан
18
41551
672
1436
1815
17943
19685
Алтай Барлаг
19
41208
293
1797
1003
16203
21912
Зэрэг Гүвээ
20
40931
611
1389
1197
14226
23508
Буянт Нарийн гол
21
40909
0
2142
4694
10748
23325
Ховд Баянбулаг
22
40879
116
1043
531
9363
29826
Эрдэнэбүрэн Хонгио
23
39457
201
1796
625
18597
18238
Ховд Цагаанбургас
24
39109
157
1212
1740
11584
24416
Мөст Хужирт
25
38798
80
1160
3520
17919
16119
Мянгад Чацаргант
26
38584
220
2213
2012
16339
17800
Чандмань Жаргалант
27
38401
527
912
1300
19390
16272
Үенч Нарийн гол
28
37146
241
1177
2011
15080
18637
Дөргөн Агваш
29
36590
784
1951
1690
8952
23213
Ховд Баруун салаа
30
36563
154
1423
1466
10635
22885
Цэцэг Баяновоо
31
36139
221
1714
2155
15374
16675
Дуут Цагаанбургас
32
34167
63
942
679
11221
21262
Дарви Дэлгэр
33
34028
181
1471
784
16617
14975
Дөргөн Аргалант
34
33687
885
1287
864
5450
25201
Манхан Ботгон
35
33576
81
848
797
14053
17797
Цэцэг Хажинга
36
32952
385
1288
873
12687
17719
Эрдэнэбүрэн Баянгол 
37
32546
260
1657
1089
12739
16801
Дарви Мөрөн
38
32197
118
1292
594
12961
17232
Манхан Улаан хүрээ
39
32088
321
796
967
13307
16697
Чандмань Талын булаг
40
30751
150
704
1112
16032
12753
Дуут Шивэр 
41
30657
26
443
1550
12203
16435
Зэрэг Эхэн 
42
30607
234
783
798
13504
15288
М-хайрхан Алаг
43
30344
109
719
1748
11886
15882
Манхан Тахилт
44
29780
308
826
527
8228
19891
Үенч Жаргалан баг
45
29681
379
816
900
10366
17220
Дарви Булаг /сумын төв/
46
29664
264
1034
450
15122
12794
Зэрэг Бураа
47
29605
266
1367
1419
8985
17568
Эрдэнэбүрэн Намаржин
48
29196
252
1408
776
14641
12119

 

Сумын нэр Багийн нэр
байр
Бүгд 
төрлөөр
   
дүн
тэмээ
адуу
үхэр
хонь
ямаа
Буянт Наранхайрхан
49
28282
31
976
746
11116
15413
Буянт Цагаан эрэг
50
28069
123
857
334
9263
17492
М-хайрхан Борт
51
27796
59
662
1962
12851
12262
Чандмань Урд гол /сумын төв/
52
27574
37
525
1079
9261
16672
Зэрэг Бургасан
53
27457
492
1338
1279
8437
15911
Дарви Мөнгөнаяга
54
27219
83
619
667
14521
11329
Үенч Цагаан түнгэ
55
26390
357
1260
1415
9524
13834
М-хайрхан Хаг 
56
24994
43
630
2068
12406
9847
Булган Бүрэнхайрхан( сумын төв)
57
23987
81
813
2221
4443
16429
Дөргөн Сээр
58
22830
954
918
286
2720
17952
Үенч Улиаст
59
20501
193
625
1021
3335
15327
Үенч Хөх үзүүр /сумын төв/
60
20007
49
733
1525
6889
10811
Булган Далт /сумын төв/
61
19732
82
769
2161
3296
13424
М-хайрхан Сэнхэр /сумын төв/
62
19716
6
323
919
7732
10736
Буянт Цагаанбургас
63
18971
17
2172
3167
3504
10111
Манхан Төгрөг гол /сумын төв/
64
18873
52
328
710
5651
12132
Буянт Норжинхайрхан /сумын төв/
65
18559
8
646
1238
4395
12272
Мөст Давст
66
16661
6
528
914
7115
8098
Мөст Улаантолгой /Сумын төв/
67
16326
4
473
896
6423
8530
Зэрэг Хөндлөн /сумын төв/
68
14759
37
536
1091
4467
8628
Алтай Тахилт /сумын төв/
69
14058
6
298
875
4613
8266
Мянгад Баян хошуу /сумын төв/
70
13727
0
375
791
2594
9967
Эрдэнэбүрэн Хар ус Сумын төв/
71
12761
10
700
444
4298
7309
Мянгад Гахайт
72
12530
77
788
949
2938
7778
Дарви Булган
73
12188
4
436
417
4422
6909
Ховд Улаан бураа
74
10898
4
311
620
1937
8026
Цэцэг Цэцэг нуур /сумын төв/
75
10193
0
446
554
3084
6109
Дуут Босго /сумын төв/
76
10170
0
142
331
3848
5849
Ховд Дунд ус /сумын төв/
77
9681
1
245
352
2717
6366
Дөргөн Өгөөмөр /сумын төв/
78
9219
66
264
349
1656
6884
Цэцэг Хөшөөт
79
9197
267
277
3531
5122
Жаргалант Наран 
80
8212
3
172
323
2492
5222
Жаргалант Бичигт
81
7121
179
433
2343
4166
Жаргалант Цамбагарав
82
6171
4
213
253
2099
3602
Жаргалант Буянт
83
5785
256
276
1484
3769
Жаргалант Жаргалан 
84
5597
2
163
762
1013
3657
Жаргалант Баатархайрхан
85
5192
6
186
272
1398
3330
Жаргалант Магсаржав
86
5144
5
247
244
3483
1165
Жаргалант Бугат
87
4532
5
148
203
1211
2965
Жаргалант Хайрхан
88
4413
167
289
1656
2301
Жаргалант Алагтолгой
89
4049
189
257
1279
2324
Жаргалант Рашаант
90
4007
31
77
325
795
2779
Жаргалант Тахилт
91
3294
4
103
172
1205
1810