Хээл хаялтын мэдээ /2008 оны 1 сарын 30/

Хээл хаялт бүгд
ингэ 
гүү
үнээ
эм хонь
эм ямаа
Алтай
67
67
Булган 
0
Буянт
97
14
83
Дарви 
40
40
Дөргөн
105
105
Дуут 
0
Зэрэг
779
779
Манхан 
575
575
Мянгад 
176
176
Мөст
401
0
36
0
45
320
Мөнххайрхан
349
0
11
25
59
254
Yенч 
0
Ховд 
565
115
450
Цэцэг
147
0
0
0
15
132
Чандмань 
2315
0
24
0
0
2291
Эрдэнэбүрэн
1960
110
650
1200
Жаргалант 
0
Дүн
7576
0
181
25
898
6472

Хээл хаялтын мэдээ

урьд оны мөн үеийн гүйцэтгэл
Хээл хаялт бүгд
ингэ 
гүү
үнээ
эм хонь
эм ямаа
Алтай
77
199
8
7
44
140
Булган 
0
3175
4
53
45
120
2953
Буянт
850
1108
2
8
106
992
Дарви 
0
40
40
Дөргөн
2518
9435
0
93
9342
Дуут 
285
0
Зэрэг
0
4923
4923
Манхан 
1868
8894
23
11
217
8643
Мянгад 
308
176
176
Мөст
0
1112
0
43
44
138
887
Мөнххайрхан
571
349
0
11
25
59
254
Yенч 
0
0
Ховд 
0
565
115
450
Цэцэг
82
940
4
13
37
50
836
Чандмань 
2547
12793
0
126
0
767
11900
Эрдэнэбүрэн
700
13724
205
271
820
12428
Жаргалант 
0
0
Дүн
9806
57433
16
483
441
2529
53964